CONCURS PINTURA RÀPIDA

IX " NIT BRUIXA" DE PINTURA RÀPIDA - ARENYS DE MUNT - 2014
 
BASES:
 
Data: dissabte 26 de juliol de 2014.
Modalitat: PINTURA RÀPIDA
Convoca: Associació Amics per l’Art del Maresme.
 
Podran participar-hi tots els artistes que ho desitgin.
Tècniques: Les obres podran ser realitzades amb qualsevol tècnica o procediment i amb completa llibertat de tendències o estils.
Format: Les mides mínimes son d'un 10 F (55x46 cm.) El suport de les obres a realitzar hauran de ser a un sol color i amb textura uniforme i llisa.
Cap obra no podrà presentar-se emmarcada.
Les aquarel-les es presentaran en suport rígid 
Tema : Arenys de Munt de nit.
Inscripció i segellat : de les teles o suports es farà de 10 a 11 de la nit a la Sala d'Exposicions.
Lliurament: Les obres es podran lliurar fins a les 2 de la matinada del diumenge a la Sala d'Exposicions. Les obres han d'anar signades per l'autor.
 
Premis:
1r.     500 € Natural Marcs Bcn
2n.     350 € Restaurant Mont-Calvari
3er.    300 € Ferreteria Arenys
4t.     250 € Belles Arts Boter

Els guanyadors dels premis renuncien explícitament als drets sobre llurs obres, que passen a ser propietat dels respectius patrocinadors.
 
Lliurament de premis: diumenge dia 10 d'agost de 2014, a la Sala d'Exposicions a les 7 de la tarda.
 
Exposició i venda: Totes les obres quedaran exposades fins el dia 10 d'agost de 2014. Les obres no premiades podran ser venudes una vegada inaugurada l'exposició, al preu assenyalat per l'autor, tenint en compte que un 10% de l'import de les obres venudes serà destinant a l'associació organitzadora.
 
Devolució d'obres: Les obres hauran de ser retirades el mateix dia 10, desprès de l'entrega dels premis.
De les obres no retirades l'entitat convocant, en podrà fer l'ús que cregui convenient, entenent que el seu autor renuncia a la seva propietat.
 
NOTES:
El jurat estarà integrat per persones relacionades amb el mon artístic i patrocinadors, i el seu veredicte serà inapel-lable.
El jurat pot declarar desert qualsevol premi, si ho creu convenient.
Qualsevol imprevist el resoldrà la comissió organitzadora.
L'organització declina tota responsabilitat per possibles accidents que puguin produir-se a les obres.
El fet de concursar pressuposa la total acceptació d'aquestes bases i dels drets i obligacions que se'n deriven.
Telèfon de contacte: 616.847.410
Correu electrònic: amicsperlart@gmail.com
Organitza : ASSOCIACIÓ AMICS PER L'ART
Col-labora: AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

 

Afegeix un comentari nou