Aprovada proposta de resolució de l'oposició sobre el Passeig del Cavaió

Tots els grups de l'oposició: PSC, ICV, CUP i ERC, vam presentar una proposta de resolució al Ple del passat dijous 22 de setembre, per tal que el govern municipal fes tot el possible per a que s'iniciïn les obres de recuperació mediambiental de la platja del Cavaió. La proposta va ser aprovada pels 9 vots a favor dels grups de l'oposició. El govern municipal format per CIU, PP i BLOC es va abstenir. Us trancric l'acord per si us interessa:

 

PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC, ICV, CUP i ERC

 

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, va redactar a través de l’empresa pública GISA (Gestió d’Infraestructures SAU) el projecte de recuperació mediambiental de la platja del Cavaió als termes municipals d’Arenys de Mar i Canet de Mar (obra referència OBR2009-00819-B).

A l’esmentat projecte, l’Ajuntament d’Arenys de Mar va presentar informe favorable redactat pels tècnics municipals, amb registre de sortida de data 21 de desembre de 2009.

En data 23 de setembre de 2010, l’empresa pública GISA, va adjudicar l’execució de les obres de recuperació ambiental de la platja del Cavaió a l’empresa Sacyr, SAU & Scrinser, SA (UTE) per un import de 3.008.301,93.-€ sense IVA, i per un termini de 9 mesos.

Membres de l’anterior govern, es van reunir amb la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes i aquests els van fer saber que les obres s’iniciarien el gener de 2011.

Vist que a data d’avui encara no s’han iniciat les obres.

Vista la nota de premsa publicada al web municipal en data 2 d’agost de 2011 i l’ATR de setembre de 2011, en les que s’informa per part del govern municipal que les obres de recuperació mediambiental de la platja del Cavaió, “queden en suspès [...]. D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Arenys de Mar aconsegueix aturar les obres”.

Vist que els grups municipals que signen aquesta proposta de resolució consideren que l’execució de la recuperació mediambiental de la platja del Cavaió és del tot necessària per al nostre municipi, per a dignificar aquest indret i evitar que continuï sent un aparcament per a més de 1500 cotxes, convertint així en el passeig del Cavaió en un indret per les persones, on es pugui recuperar mediambientalment una platja que ha aconseguit el distintiu Bandera Blava i la ISO-14001 de Gestió Ambiental. Un passeig que és utilitzat durant tot l’any per centenars d’arenyencs que gaudeixen de la natura corrents, passejant, anant en bicicleta.

Els grups sotasignants no podem consentir que es perdi una inversió de 3.000.000.-€ que revertiran directament a la nostra vila, amb un passeig que ens permetrà obrir Arenys al mar, que ens permetrà fer-hi activitats al llarg de tot l’any, i en definitiva aconseguir un passeig del que tots en gaudim a tots els nivells: mediamientalment, en quant a mobilitat, oci, esports, salut, turisme, etc.

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

 

Única.- Instar al govern municipal,a fer totes les gestions necessàries i oportunes davant del Departament de Territori i Sostenibilitat, per que s’iniciïn immediatament les obres de recuperació mediambiental de la Platja del Cavaió al terme municipal d’Arenys de Mar, tal i com es reflexa en els informes favorables signats pels tècnics municipals de l’Ajuntament.

Arenys de Mar, 15 de setembre de 2011.

 

Ramon Vinyes i VilàAssum Balliu Tenas

Portaveu GM- PSCPortaveu GM- ICV

David Caldeira i BacarditAnnabel Moreno Nogué

Portaveu GM- CUPPortaveu GM-ERC

Afegeix un comentari nou