Arran de la nova Comissió de coordinació i el regim de retribucions de l’Equip de govern

Arran de la creació de la Comissió de coordinació i planificació i la nova assignació del règim de retribucions a l’Equip de govern des d'ICV fem algunes reflexions i així va expressar-les l'Assum Balliu, portaveu del grup municipal.

En primer lloc, des d'ICV volem felicitar al nou equip de govern municipal fins ara amb els grups de CiU, PP i Bloc Municipal, entenent que a partir del ple d'avui, amb la incorporació del PSC, deixarà de ser el govern feble i en minoria que hem patit aquest darrer any, tota vegada que els volem encoratjar a treballar plegats amb la resta de grups municipals a la oposició.

Ara els toca planificar el full de ruta del Pla d'Acció Municipal, el PAM, i fer-lo públic, tal i com s'ha compromès aquestes darreres setmanes amb la signatura del pacte de govern, (per cert només entre el PSC i CiU) perquè encara que alguns no ho creien necessari, Arenys necessita conèixer quin és l'horitzó de futur d'aquest nou govern pels tres anys que queden de mandat.

Dit això, no volem entrar a valorar el perquè, ni el com, ni de quina manera ha estat aquesta entrada al Govern del grup municipal dels Socialistes, però si que valorem que servirà per no tornar a patir episodis surrealistes per acabar tenint el seu vot. Em refereixo per exemple, al Ple dels Pressupostos, que es van condicionar a la marxa enrrera de la recollida selectiva porta a porta a tot el municipi.

Si que entrarem a fer un seguit de consideracions pel que fa a l'afectació de la proposta d'acord que avui porten a ple: la creació d'una comissió de coordinació i planificació, i l'assignació del règim de retribucions al nou equip de govern.

No cal dir que no posarem pas en dubte que es reuneixin, que planifiquin i es coordinin. Ara, amb 12 regidors i regidores a govern, quan n'eren 8, i sempre. Només faltaria que no ho fessin!!! És de calaix que es fa del tot imprescindible que estableixin les reunions de treball que calgui, i estan plenament justificades per garantir el bon funcionament de la Casa Gran.

Ara bé, crear-la expressament amb nomenament a ple, per enumerar les funcions pròpies de programació, coordinació, execució i posada en funcionament de les polítiques públiques tal i com ho descriu la proposta d'acord amb "bombo i plateret", creiem que és només un intent de justificar les retribucions que han de rebre els regidors que formen part de l'equip de govern i que amb la fórmula establerta fins al moment no hi tenien cabuda.

Parlant en plata, mantenen la Junta de Govern Local ara amb caràcter executiu, però que no els serveix a l'hora de donar cabuda a les assignacions de tothom perquè el nombre de membres és inferior als de regidors que poden formar-ne part i per tant la resta no podria rebre les assignacions corresponents.

Ens crida l’atenció també que el secretari d’aquesta comissió sigui un càrrec de confiança, l'omnipresent assessor d'alcaldia Xavier Masgrau, tot i que sembla ser que això és factible. Entenem que hauria de ser un funcionari o la secretària de la Corporació qui justifiqui i doni fe de l’assistència dels regidors a les reunions, de la mateixa manera que ho fa per l’assistència als Plens o aniria bé que fes a la junta de portaveus. Pensem que garanteix la transparència i el respecte als acords que es prenen i s’ho mereixen.

En una de les èpoques de més crisi, econòmica, social i institucional, el nostre Ajuntament, l’Ajuntament d’Arenys de Mar augmenta el nombre de regidors, de 8 a 12 regidors , amb el l’augment de cost que això suposa .

Aquest augment de regidors i regidores, sota la aparença d’un govern de concentració amb una part important dels grups que formen part del consistori, podia haver suposat una oportunitat per avançar, per crear una nova fórmula de govern adient a les necessitats actuals i ajustat a les finances municipals, d’anar tots a una i donar l’exemple d’austeritat i eficiència que tant ens demanen des del s governs de Catalunya i Espanya.

Un govern amb més regidors i regidores disposats a treballar, a més voluntat de servei que no pas de tenir una feina, redistribució de les diferents àrees , amb una major dedicació i efectivitat però amb el resultat que tot aquest invent , que finalment suposa un increment de les retribucions.

Dit tot això, també s’hauria de valorar si a partir d’ara també caldrà la figura del gerent, assessor de l’alcalde, dedicacions exclusives i altres càrrecs de confiança.

Aquest augment de càrrecs polítics, quan estem retallant sous als funcionaris, als treballadors públics , es demana un esforç i austeritat a tots els ciutadans i ciutadanes , es retalla en drets socials i laborals, ens sembla un despropòsit.

Tenim el convenciment de que l’objectiu no és fer un govern a mida dins el context de la situació de crisi en que ens trobem sinó a la mida de les persones que en formen part.
No cal fer masses números per saber el cost que suposava l’equip de govern fa un mes i el que suposa a partir d’ara, la incorporació del grup del PSC a l’equip de govern.

Aquesta nova comissió ara ens costa respecte a fa 30 dies, uns 26 mil euros més a l'any, senzillament el resultat de multiplicar 3 regidors més a 715'70 euros per 12 mesos, això sense comptar la dedicació d'una de les regidores socialistes de 25.200 euros bruts anuals, però d'aquest tema en parlarem al següent punt de l'ordre del dia.

Això no vol dir que aquest grup estigui contra que els regidors i regidores rebin una indemnització, evidentment que no és així i ho hem manifestat en altres ocasions, ni que hi hagi dedicacions exclusives o parcials. Però el que no podem permetre és que amb l’augment de regidors i repartiment de regidories i que pensem que les retribucions que s’assiqnen s’han de ser proporcionals a les responsabilitats de les àrees gestionades, i no que es produeixi un augment tant important i no equitatiu en les despeses.

Malgrat tot el que hem manifestat el grup municipal d’ICV continuarà treballant, i quan convingui donarem suport al govern com hem fet en diverses ocasions en temes prioritaris, però també exigirem responsabilitats, farem un control exhaustiu i exercirem la responsabilitat política que ens han delegat els votants, amb coherència, mantenint els nostres principis i intentar no decebre als qui han dipositat la confiança en nosaltres.

Per tot el que em exposat, el grup d’ICV votarà en contra d’aquesta proposta d’acord.

Afegeix un comentari nou