De domini públic i reconeixement d'autoria...

Sap greu que algunes administracions públiques respectin tant poc el servei que presten altres administracions, igualment públiques. Per què es diu això?

 

Fa uns dies, el 17 de juny, coincidint amb la inauguració de l’anomenada Base Nàutica a la zona portuària d’Arenys de Mar, es va estrenar un itinerari didàctic format per deu plafons distribuïts pel port. La història del port, la confraria de Sant Elm, la navegació, les arts menors i majors, el peix i el marisc, i l’impacte dels residus en el mar, conformen l’itinerari que es concentra en la zona de la dàrsena pesquera.

 

No valoraré el contingut textual dels plafons, tot i que cal advertir que la confraria de Sant Elm del segle XVI no res té a veure amb l’actual, producte d'una refundació de 1875 sota l'advocació de San Pedro González "Telmo". Però el que sap més greu és l’ús de les imatges al primer i tercer plafons, els que corresponen a la història del port i a la confraria. Il·lustrats amb diverses fotografies reproduïdes de les col·leccions de l’Arxiu Històric Fidel Fita, no se’n fa cap esment, tampoc dels autors. És cert que el fet de ser considerades, legalment, meres fotografies i trobar-se la majoria en domini públic estalviarien aquestes “formalitats”, però són part de les condicions acceptades en el moment de sol·licitar la reproducció.

 

La col·laboració entre administracions s’ha de fer sempre des del respecte a la feina que fan.

Afegeix un comentari nou