Defensem l'acció de Govern a la Residiència Geriàtrica Municipal

Arenys en Comú defensa l'acció de govern en l'àmbit de la Residència Geriàtrica Municipal

L'augment de preu de les sis places privades es va portar al Consell del Geriàtric Municipal sense que cap membre s'hi oposés

 

Arenys en Comú informa que la Residència Geriàtrica Municipal té 40 places, de les quals 34 són subvencionades per la Generalitat i 6 privades. L'Ajuntament només pot incidir sobre el preu de les places privades. Els preus de la resta vénen marcats per la Generalitat segons el grau de dependència de la persona usuària.

 

Actualment, la Residència Geriàtrica Municipal està totalment ocupada, amb totes les places plenes i amb una llista d'espera considerable. Enguany, s'ha procedit a una revisió de preus per tal d'equiparar les places privades amb les públiques subvencionades. Aquesta nova tarifació s'ha efectuant segons el grau de dependència i no segons si l'usuari desitja una habitació individual o compartida. Un criteri molt més adequat a la realitat dels serveis socials de la nostra vila.

 

Arenys en Comú vol deixar constància que en el Consell de la Residència Geriàtrica celebrat el dia 21 d'octubre, el regidor de Serveis Socials, Josep Anton López, que n'és el president, va explicar la proposta, sense cap membre s'hi oposés. També ho va explicar en la Comissió Informativa corresponent, sense que cap representant polític s'hi oposés. Segons el Reglament de Règim Intern, el Consell de la Residència Geriàtrica és un òrgan participatiu, però no correspon a les seves funcions votar sobre l'augment o no dels preus de les places. Aquests preus vénen marcats per les ordenances municipals, les quals correspon al ple municipal la seva votació i aprovació. No obstant, si en aquest òrgan, algun membre hagués fet palesa la seva disconformitat, aquesta s'hagués debatut i tingut en consideració. Tal com es va tenir en consideració fa anys, quan l'ocupació de la Residència Geriàtrica era baixa, disminuir el preus de les places privades, amb l'objectiu de ser més competitius amb les altres residències de l'entorn per mirar si així aquestes s'omplien.

 

És per tot l'exposat, que des d'Arenys en Comú volem mostrar la nostra ferma decisió en les accions preses i ens oferim per aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir al respecte. Rebutgem la difusió d'informacions que no s'ajusten a la realitat, que comporten confusió i desinformació, i que posen en qüestió el bon fer de la nostra formació política i la seva acció de govern.

14 comentaris

Afegeix un comentari nou

Comentaris

Megan

Hi there,

Enviat per Megan el Dm, 30/05/2023 - 00:35

Hi there,

We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

- We guarantee to gain you 400-1000+ followers per month.
- People follow you because they are interested in you, increasing likes, comments and interaction.
- All actions are made manually by our team. We do not use any 'bots'.

The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

If you'd like to see some of our previous work, let me know, and we can discuss it further.

Kind Regards,
Megan

Libby

Hi there,

Enviat per Libby el Dv, 23/06/2023 - 01:56

Hi there,

We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

- Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month.
- Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
- Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further.

Kind Regards,
Libby

Libby

Hi there,

Enviat per Libby el Dm, 04/07/2023 - 14:35

Hi there,

We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

- Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month.
- Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
- Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further.

Kind Regards,
Libby

Libby

Hi there,

Enviat per Libby el Dc, 26/07/2023 - 02:42

Hi there,

We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

- We guarantee to gain you 400-1000+ followers per month.
- People follow you because they are interested in you, increasing likes, comments and interaction.
- All actions are made manually by our team. We do not use any 'bots'.

The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

If you'd like to see some of our previous work, let me know, and we can discuss it further.

Kind Regards,
Libby

Sarah

Hi,

Enviat per Sarah el Dm, 15/08/2023 - 04:09

Hi,

Are you looking for targeted customer emails and phone numbers to generate more leads?

We can provide high quality contact lists for almost any business and offer 450+ industries to choose from.

Our contacts are highly targeted, you can choose any state or city in the US, UK, Australia or Canada.

Dentists in Miami, FL? Lawyers in London? We got you covered with thousands of results.

Prices start from $40 for 1000 high quality leads

Interested? Reply back and we can provide the list of 450+ industries to make sure that we have what you need.

Kind Regards,
Sarah

Megan

Hi there,

Enviat per Megan el Dm, 29/08/2023 - 23:14

Hi there,

We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

- Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month.
- Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
- Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further.

Kind Regards,
Megan

Libby

Hi there,

Enviat per Libby el Dij, 14/09/2023 - 02:16

Hi there,

We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

- Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month.
- Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
- Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further.

Kind Regards,
Libby

Megan

Hi there,

Enviat per Megan el Ds, 21/10/2023 - 02:41

Hi there,

We run an Instagram growth service, which increases your number of followers safely and practically.

We aim to gain you 400-1200+ real human followers per month, with all actions safe as they are made manually (no bots).

The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

Let me know if you are interested and have any questions.

Kind Regards,
Megan

Libby

Hi there,

Enviat per Libby el Dg, 22/10/2023 - 13:50

Hi there,

We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

- We guarantee to gain you 300-1000+ followers per month.
- People follow you because they are interested in you, increasing likes, comments and interaction.
- All actions are made manually by our team. We do not use any 'bots'.

The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

If you'd like to see some of our previous work, let me know, and we can discuss it further.

Kind Regards,
Libby

Libby

Hi there,

Enviat per Libby el Dm, 07/11/2023 - 14:31

Hi there,

We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

- We guarantee to gain you 300-1000+ followers per month.
- People follow you because they are interested in you, increasing likes, comments and interaction.
- All actions are made manually by our team. We do not use any 'bots'.

The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

If you have any questions, let me know, and we can discuss further.

Kind Regards,
Libby

Pàgines