D'ont surtan els amics de la Radio?

En un lloc del Maresme que no puc recordar el nom, hi han uns estranys conturbenis mediatics, que no ser si fan pena, fastic o rabia.
En aquest lloc del Maresme, hi han vilatans. Uns, (desgraciadament pocs) escoltan la Radio mes o menos asiduament. Altres, ( tambe pocs) llegeixan un revista mensual. Uns i altres fan les dues coses.
Entre aquets, hi han uns que col-laborant profesionalmen amb un i potser amb els dos mitjants.
Es a dir, ja he anomenat, uns "oients", uns "lectors", uns "col-laboradors" de la Radio, uns "col-laboradors" de la revista mensual, i afegim els que ni escolten ni llegeigan pro que viuen a la Vila, i tots ells conforman el conjunt denominat: VILATANS.

En aquest pople, de nom, ara expresament no recordat, un bon dia ( o mal dia, depend de qui ho miri) l'Ajuntament amb poca habilitat, d'una tacada suprimeix tots els patronats que d'ell depenian.
Curiosament, comença un moiment, que no corespont (malhauradament) al nivell d'audiencia de la emisora. Ara hi han uns "amics de la Radio", que se han constituit en Asociacio. Una coneguda revista, serveig d'altaveu del succes.
Jo que soc nou, sento cert fastigueix, veient com a un pople, una vila petite, es poden reproduir: Foscor dels mitjans, i dels profesionals, manipulacio de sensacions, per buscar millores personals o profesionals. Tot cubrin-to amb la "LLibertat d'expresio" que se ha de resguardar per damunt de tot.
Els vilatans, jo soc un d'ells, som complices per omisio, perque de la mateixa anera que ens queixem dels poltics, tambe ens hem de queixar dels que, no utilitzan com cal, el contingut de les seves informacions. Mes aviat ens sont traslladades dirigidas cap a la direccio que els convenen.
Hem de participar en la tasca politica, en el control dels mitjans de comunicacio, perque uns i altras, si els deixem sols, conforman l'extranya situacio actual, uns parlan malament dels altres. I desgraciadament per mi, els dos estaments tene part de rao.

Afegeix un comentari nou