Impost de Successions

Tot fent riera vaig passar per davant de Can Badosa. A l'aparador un full que anunciava una campanya per suprimir/eliminar l'impost de successions.
No vaig arriba a la Placeta que ja m'estava preguntant coses:

1- Què és aquest impost?
L’impost de successions és una taxa que paguen els hereus d’uns béns que pot arribar a ser de fins el 30% del valor de l’herència. A Catalunya aquest impost és quasi 100 vegades més alt que a la resta d’Espanya, i representa el 3% dels ingressos totals de la Generalitat.
2-Necessito més informació!!
Si ets contrari a aquest impost visita Nosuccessions
3-il·lustrem el tema!
A mi una auca sempre m'ha aclarit les coses. Fins i tot les més dures!!
També hi ha un grup al Facebook però jo no en tinc d'això.

Ara, vas llegint i paint el què és i 'flipes'!!!

Afegeix un comentari nou