Intervenció a l'acte central de la CUP

Bona dia. La CUP ens presentem en aquestes eleccions municipals amb la il·lusió de ser decisius per al canvi que necessàriament s’ha de produir en la manera de gestionar el nostre Ajuntament. Som l’alternativa a un govern que improvisa, incapaç d’organitzar les dependències municipals. L’alternativa a un govern ineficient que no sap optimitzar els recursos ni atendre, com es mereixen, els vilatans i vilatanes. 

Portem massa anys de desordre administratiu que no han sabut solucionar ni el govern de Junts ni el d’ERC. Una desorganització del nostre Ajuntament que ha quedat palesa en moltíssims exemples que han sortit a la llum pública, però que encara es fa més evident quan tens necessitat de posar-t’hi en contacte per a qualsevol tràmit administratiu, sigui una llicència d’activitats o un permís d’obres.

Els nostres treballadors municipals estan desbordats per aquesta manca d’organització, perquè no hi ha un direcció clara sobre quines són les prioritats ni la necessària coordinació dels diferents serveis per ser més ràpids i resolutius, ni disposen de les eines ni la formació necessària per donar resposta a les necessitats de la nostra població.

No pot ser que s’endarrereixin els cobraments de les subvencions, com ha estat el cas de les beques per material escolar del curs que ja s’acaba, o es convoquin de manera desorganitzada les campanyes de subvencions sense prou publicitat i sempre a darrera hora. Per no parlar de la manca de resposta a les instàncies i sol·licituds que s’adrecen a l’Ajuntament. O la lentitud en la gestió dels tràmits administratius.

L’administració ha de donar resposta a les necessitats dels vilatans, i això no es tradueix en imposicions i obstacles, sinó en facilitats, i voluntat d’escoltar, atendre i respondre a tothom. De la manera més natural i entenedora.

Si em permeteu una llicència, us diré que torno a la política municipal activa per recuperar i reactivar elements que ara fa setze anys vaig iniciar i, que malgrat la millora que va suposar en aquells moments, no han avançat suficientment. 

La creació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, en horari de matí i tarda; la informatització de l’Arxiu Municipal, que es trobava perdut entremig de calaixos, armaris i caixes per terra; la creació del Servei de Recursos Humans, per regularitzar situacions laborals interines que s’arrossegaven des de feia anys; la creació dels consells de participació; el primer projecte de pressupostos participatius; la redacció de noves ordenances municipals, són alguns dels exemples de la tasca que durant quatre anys vaig poder implantar, gràcies a l’optimització dels recursos i a sumar sinergies de govern, treballadors municipals i ciutadania. 

És per tot això que la CUP entrarà de ple a l’organització del nostre Ajuntament per poder acabar amb aquest desori que comporta pèrdues econòmiques, desgast i frustració als vilatans i als propis treballadors municipals.

 • Revisarem l’organigrama municipal per adaptar-lo a les necessitats actuals.
 • No ens cal un càrrec de confiança a alcaldia, sinó una persona al capdavant de l’organització municipal, i la creació de caps de servei.
 • Revisarem els protocols d’actuació i millorarem i simplificarem els tràmits administratius per facilitar l’accés dels vilatans a l’Ajuntament, sense oblidar-nos de l’Oficina de Recaptació de Tributs de la Diputació.
 • Revisarem l’Oficina d’Atenció Ciutadana, perquè sigui realment una oficina de primera atenció en tots els àmbits de competència municipal, amb uns horaris prou amplis per donar resposta a tots els vilatans.
 • Farem un acompanyament digital en tots aquells tràmits que no requereixen presència, treballant per reduir la bretxa digital.
 • Millorarem les condicions de treball dins de l’Ajuntament, incidint en la formació i l’optimització de recursos, humans i econòmics.
 • Ressuscitarem el Codi ètic que es va aprovar ja fa anys i que, com moltes altres coses, ha quedat arraconat en un calaix.
 • Revisarem el Pla d’Actuació Municipal, el famós PAM, incorporant indicadors que permetin avaluar objectivament el grau de compliment dels diferents programes i actuacions, per part dels vilatans, però també dels propis treballadors municipals i responsables polítics.
 • Millorarem la transparència, posant tota la informació al dia. L’actual govern d’ERC es posa medalles amb premis que no fan justícia a la realitat. L’accés a la informació és limitat, poc transparent i endarrerit.
 • Actualitzarem les ordenances municipals, algunes de les quals tenen més de quinze anys i han quedat obsoletes. Les volem renovar i fer-les aplicar. No pot ser que tinguem unes ordenances aprovades que som incapaços de fer complir.
 • I pararem l’orella per escoltar els suggeriments i opinions dels arenyencs, perquè només treballant conjuntament podrem fer una vila millor.

La CUP volem sortir d’aquesta inèrcia dels darrers quinze anys d’aprovar mocions i compromisos de treball que queden en no-res. Volem posar ordre al desordre, i per això necessitem tot el vostre suport i confiança, perquè la nostra veu tingui força dins del nou Consistori.

Cal un canvi en la manera de gestionar el nostre Ajuntament, i amb la CUP i tots vosaltres, aquest canvi arribarà.

Afegeix un comentari nou