L’inici de la Guerra Civil de 1936-1939 a Arenys de Mar.

Tal dia com avui de 1936, un Decret de la Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya manava el cessament dels regidors procedents de llistes de partits no afectes al Front Popular d’Esquerres en tots els ajuntaments del país. Els consistoris havien d’estar formats per elements del FPE i era responsabilitat dels comitès dels partits del Front Popular procedir a designar els seus regidors de manera proporcional a les seves forces.

A Arenys de Mar, fins aleshores, el Consistori havia estat format per una majoria de la Lliga Catalana i una minoria radical; cap representant del Front Popular. Tot i el Decret de la Generalitat, que es publica el dia 24 de juliol, el Comitè de Salut Pública, que es constitueix ràpidament amb membres del Comitè local de Milícies Antifeixistes, destituexi el Consistori sorgit de les eleccions municipals de 14 de gener de 1934 el dia 21 de juliol. Fins el dia abans, Frederic Quintana Rabell havia signat documents en qualitat d’alcalde. Donava inici, de forma efectiva, la guerra civil a Arenys de Mar.

El 5 d’agost, el Comitè de Salut Pública delegava en la persona de Salvador Cusachs i Nualart, d’Esquerra Republicana de Catalunya, la facultat d’adoptar acords i providències en nom i representació del Comitè; Cusachs, signarà tot allò que el Comitè li mani. El 19 d’agost de 1936 el Comitè local de Milícies Antifeixistes acordà constituir-se en Comissió de Govern assumint totes les facultats i atribucions que les lleis conferien a la Corporació municipal. Tots els elements que havien constituït el Comitè de Salut Pública constitueixen la Comissió de Govern.

El control del Comitè durà fins l’octubre de 1936. El 9 d’octubre, la Generalitat aprovava un Decret imposant la dissolució dels comitès locals, fossin del tipus que fossin, així com d’aquells altres organismes de caràcter local que haguessin anat sorgint arran del moviment subversiu al qual el país havia de fer front, amb independència de la seva finalitat. El 24 d’octubre de 1936 es constituïa el nou ajuntament; només algun membre del Comitè repetirà.

Recomanem la lectura de les memòries de Josep M. Miquel i Vergés corresponents a aquells primers dies, editades per Josep M. Pons i Guri a "Salobre", n. 6, juliol 1997, p. 6-13:

Afegeix un comentari nou