La bricbarca Antonieta

A la sala d'estudi de l'Arxiu Històric Fidel Fita hi ha una pintura de la corbeta Antonieta. És una dibuix amb colors al tremp sobre cartró (60x22cm) datada el 1862 per un pintor desconegut que situa el vaixell  a l'altura del Morro de La Havana quan el manava Francesc Solà. El programa de Festa Major de 1990 va publicar (baixar PDF) aquesta pintura a la portada amb una ressenya de Josep Maria Pons i Guri que també va fer-hi un extens article sobre la navegació de cabotatge catalana i la canço de mariners. Existeix una altra pintura, feta els anys 1849-1850, quan era arborada de fragata i n'era capità Caietà Solà i armador Roget i Compañía.
 

La fragata Antonieta va ser construïda a la mestrança d'Arenys de Mar pel mestre Salvador Busquets en els anys 1848-1849, per encàrrec de Francesc Roget Roca. Comença a navegar aparellada de fragata (amb veles quadres als tres pals). Les seves característiques van ser les següents:

  • Capacitat 455 tones.
  • Eslora 34.04 metres.
  • Mànega 9.63 metres.
  • Puntal 5.58 metres.
  • Altura d'obra morta 1.33 metres.
  • Artilleria 2 canons del 9.

 

A més del constructor naval Salvador Busquets, participaren molts altres industrials, entre ells, Manuel Travé que esculpí el mascaró de proa, Joaquim Costa que féu altres detalls d'escultura, i el daurador Felip Pasqual. Els treballs de ferro anaren a càrrec del mestre Francesc Aliart, l'exàrcia la serví el corder Pere Soler i les veles Ignasi Casanovas, tots d'Arenys i Joaquim Julià i Molas arenyenc establert a la Barceloneta. Els fons foren massissats d'obra per Domingo Condominas. L'obra viva es forrà de coure a Barcelona.

 

La fragata Antonieta es vara a la platja d'Arenys el dia 29 d'abril de 1849, a les 10 del matí. L'armador fou l'empresa Roget i Compañía de Matanzas, que sobre el capital de 48.000 pesos duros del vaixell hi tenia una participació de 6.000. Els restants 42.000 duros del capital es distribuien entre altres 13 parçoners, entre ells el capità de la fragata Caietà Solà i Carol.

 

El primer viatge de l'Antonieta comença sortint cap a Matanzas el 9 de juliol de 1849, manat pel capità Caietà Solà, portant de segon el pilot Baldiri Pell i de tercer el pilot Zenon Taxonera, tots ells d'Arenys de Mar. A més d'aquests hi anà de nostramo Miquel Visidomine amb altres 15 mariners.

 

El quadre que reproduïm fou fet l'any 1862, quan ja era capità d'aquest vaixell {aleshores aparellat de corbeta o bricbarca) Francesc Solà Casanovas, conegut pel "Moro", fill de l'anterior capità. Navegava aleshores sota el banderí de l'armador V.M. Maresch, que havia estat un dels primers parçoners.

 

De la fragata Antonieta es conserva molta informació detallada de tot el seu procés de construcció i els materials i professionals que hi van participar. També de les seves singladures indicades i descrites al quadern de bitacola de la nau.

 

Afegeix un comentari nou