La festa del llibre

Sabíeu que la festa del llibre es fa oficial en època de la dictadura de Primo de Rivera i de la “dictablanda” de Berenguer? La festa del llibre s’institucionalitza per RD. de 6 de febrer de 1926. La data escollida fou el 7 d’octubre, coincident amb la data de naixement de l’escriptor Miguel de Cervantes. La iniciativa partia del ministre de Treball, Comerç i Indústria, el lleidatà Eduardo Aunós. A banda dels ideals d’enaltiment de la cultura hispana i del llibre espanyol: “propulsar la cultura, rendir pleitesía a los genios de la raza, divulgar las concepciones de los escritores españoles y facilitar la expansión de la lengua y del alma hispánicas, para enaltecer la Patria y agrandar y fortificar sus prestigios insuperados”, el Decret s’adreçava a assenyalar els tipus d’activitats que aquell dia s’havien d’organitzar en tota mena de centres d’ensenyament, públics i privats, instal·lacions militars, centres de beneficència, biblioteques, cambres oficials del llibre, entitats i corporacions que rebessin subvencions de l’administració pública, diputacions i ajuntaments. Els ajuntaments, venien obligats a destinar un percentatge del seu pressupost ordinari, depenent del seu total i del nombre d’habitants, a la creació de biblioteques populars o bé al repartiment de llibres entre els seus centres escolars o de beneficència i entre els nens pobres.

 

Uns anys més tard, per Decret de 7 de setembre de 1930, la incertesa de la data de naixement de Cervantes, afegida a l’inici del curs acadèmic el primer d’octubre i la proximitat de la diada nacional del dia 12, van aconsellar traslladar la festa del llibre al dia 23 d’abril, coincident aleshores amb la data de mort de Cervantes l’any 1616. Així doncs, la primera festa oficial del llibre el 23 d’abril havia de ser la de l’any 1931, però l’efervescència política del moment la va eclipsar completament tot i proclamar aquell dia festa cívica i Diada de la Bandera Catalana.
 

No obstant el RD de 1926, l’ajuntament d’Arenys de Mar passava de puntetes de les obligacions contingudes. Fins que a l’any 1935, per iniciativa del regidor de Cultura i Assistència Social, Manuel Garriga i Parera, s’acordà destinar les 500 pessetes que fins aleshores es lliuraven als mestres per esmerçar-les en premis par als alumnes a l’adquisició de llibres coincidint amb la diada de Sant Jordi. La finalitat, la creació d’una biblioteca escolar en cadascuna de les sis escoles de la vila: Arxer, Cassà, Nacional de nois, Nacional de noies, Puntés i Verdaguer; recordem que en aquell moment els ordes religiosos tenien prohibit exercir l’ensenyament mentre que les congregacions, com el gabrielistes del Cassà, que només professaven vots simples, no es veien afectades per la prohibició. Si bé els títols dels lots de llibres lliurats l’any 1935 no foren coincidents en totes les escoles, a l’any 1936 tots els lots lliurats foren iguals en títols i nombre. Perquè us en feu una idea...

Afegeix un comentari nou