L'alcaldessa protegeix els arbres i menysté els veïns

Una vegada més Ràdio Arenys s'ha fet ressò dels problemes que tenim uns quants veïns del nostre carrer amb les obres que l'Ajuntament va licitar poc abans de l’estiu i que s'iniciaren el mes de novembre, amb una durada prevista de cinc setmanes i que acabaven aquest passat divendres. En aquests moments desconeixem quina nova previsió hi ha de la durada, perquè no han arribat ni a la meitat del carrer.

Els veïns, convocats cinc dies abans de l'inici de les obres vàrem protestar perquè no tenien previst substituir els actuals arbres, massa grossos, que tenen unes arrels que entren a dins de les cases. Des del principi es va veure que l'alcaldessa tenia una obsessió en el manteniment dels arbres i no va voler baixar del burro.

Les arrels dels arbres, però no ha estat l'únic problema d'aquestes obres. Desconec el seguiment que s'està fent des dels serveis tècnics, que es fa, però els veïns hem pogut observar moltes anomalies. S'està instal·lant un tub que recull aigües pluvials i clavegueram massa prop de la superfície, la qual cosa fa impossible la connexió dels desaigües actuals de les cases i que els tubs dels pluvials passin ben bé per la superfície.

Tot i detectar que el tub de l'aigua de boca és d'uralita amb unes juntes de ferro completament rovellades i haver-se trencat quatre vegades, quan encara no s'ha arribat a mig carrer, l'Ajuntament s'ha negat a canviar-lo perquè diu que no té diners. 

A part de les incorreccions, la manera de treballar de l'empresa concessionària és desastrosa, no es veu professionalitat per enlloc. No es compleixen les normes de seguretat reglamentàries, no s'ha instal·lat un vàter químic per als treballadors de l'obra. Hi ha baralles entre els treballadors i molt consum de cervesa, si ens fixem en les llaunes que queden sobre el terreny sense recollir.

La col·locació de les lloses laterals té molt a desitjar, i malfiem que tinguin la inclinació necessària perquè l'aigua de la pluja es canalitzi fins als embornals que s'estan construint. Les poques fileres de llambordes que han col·locat les hauran de desfer perquè s'han col·locat al revés.

No vull allargar més l'escrit amb més detalls d'errors comesos, algun que ja han rectificat sobre la marxa. Els veïns estem descontents amb el govern municipal, especialment amb l'alcaldessa Annabel Moreno, que també és regidora d'Urbanisme, perquè no ha volgut escoltar-nos, ha tirat pel dret amb les ganes de poder ensenyar un carrer molt bonic en superfície, tot pensant en les eleccions municipals del mes de maig. No es pot governar amb prepotència i prevaricant i després demanar el vot als vilatans. Entrem una nova instància amb la signatura dels veïns sol·licitant que reconsiderin l'execució de l'obra abans que no hi hagi res a fer. 

Afegeix un comentari nou