Pendents d'una nova concessió de recollida de la brossa

És trist que el tema estrella a les xarxes socials d'Arenys de Mar sigui la recollida selectiva, però no ho sigui perquè es faci una bona feina, amb un nivell alt de reciclatge, sinó per com estan de bruts els carrers i places, dels problemes dels contenidors mal emprats i l'exageració de rebuig dels divendres.

Que sigui aquest el plat de cada dia és culpa de tots nosaltres, ja sigui perquè no reciclem bé o perquè no ens sabem organitzar ni fer suficient pedagogia de com s'ha de comportar un vilatà responsable.

Aquests dies, segons ens informen, s'estan elaborant els plecs tècnics per posar a concurs el servei de recollida de la brossa. S'ha perdut la confiança en l'empresa adjudicatària actual, i no surten els números. Els plecs els redacten els serveis tècnics municipals, però han de tenir una direcció política que marqui el model de recollida que es vol aconseguir. Aquest model és el polític que el determina i només ell en serà el responsable.

Volem creure que el govern municipal té clar quin model de recollida vol, però a vegades ens fa dubtar. Aquest sistema mixt de contenidor i porta a porta no és fàcil de coordinar. És molt fàcil convertir zones de la vila en abocadors lliures, on la gent i aboca allò que li fa nosa sense cap tipus de mirament, sobretot si no queda gaire a prop de casa.

Seria desitjable que el model de recollida obtingués el màxim consens, no només de l'equip de govern, perquè haurà de ser model durador, ben pautat i amb una gran dosi de paciència i pedagogia. No ens trobarem els carrers nets i endreçats d'un dia per l'altre, i en aquesta tasca hi haurem de treballar-hi tots.

Que es tingui clar el model i que es redactin uns bon plecs, els millors per aconseguir que el model de recollida escollit sigui un èxit. Ah! i que no tot depengui del cost econòmic. Pressionar a la baixa els concursos públics acostumen a ser un fracàs de gestió del servei públic.

Afegeix un comentari nou