Piulada en record del MHP Companys

lang: ca | es | en

[català]

Context

El proper dilluns 15 d’octubre de 2012 el poble de Catalunya tindrà ben present el miserable, covard i injust afusellament del MHP Lluís Companys i Jover, per part de la dictadura espanyola de Franco, els hereus de la qual, avui ens continuen amenaçant davant la voluntat majoritària dels catalans i catalanes d’esdevenir un estat independent.

 

A jutjar per les manifestacions que segueixen arribant dels poders fàctics de l’estat espanyol, no sembla pas que 72 anys després acceptin que els sentiments i la voluntat d’un poble, expressada de forma pacífica i democràtica, no es pot sotmetre a base de garrotades.

 

Es fa difícil saber si algun dia l’estat espanyol anul·larà el judici sumaríssim, absent de qualsevol garantia processal, que portà Companys a ser executat al fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc, esdevenint l’únic President d’una democràcia a Europa que ha estat assassinat. El que sí que sabem tots és que un dels primers pensaments quan assolim la independència, que tenim a tocar, serà per al President Companys i les seves darreres paraules: “Per Catalunya”.

 

"Cadascú al seu lloc i Catalunya i la República al cor de tots. Visca Catalunya! Visca la República! Visca la llibertat!" Lluís Companys i Jover (des del balcó del Palau de la Generalitat)

 

 

Piulada

 

Per honorar i seguir recordant la figura de Companys, us convidem a una piulada massiva:

 

 

  1. Data: Diumenge 14 d’octubre
  2. Hora: De 19:40h a 20:12h (interval que comprèn simbòlicament els 72 anys de l’assassinat)
  3. Etiqueta ("hashtag"): #MHPCompanys  (afegir si hi cap #CATnewEUstate)

Algunes observacions, les dues primeres de cara a les possibilitats de fer TT:

 

  1. No emprar l’etiqueta abans de diumenge a les 19:40h.
  2. Fer molts RT ("retweet"), a més de les piulades pròpies.
  3. Piular i enllaçar continguts sobre el President Companys en anglès.
  4. Programar, si la franja horària indicada és inoportuna, les piulades utilitzant alguns dels programes que permeten fer-ho.

 

En la piulada massiva de l’any passat (la primera) vam fer primer TT estatal. Aquest any a veure si fem TT mundial!

 

[castellano]

Contexto

El próximo lunes 15 de Octubre de 2012 el pueblo de Catalunya tendrá muy presente el miserable, cobarde e injusto fusilamiento del Presidente Lluís Companys i Jover, por parte de la dictadura española de Franco, los herederos de la cual, hoy nos continúan amenazando ante la voluntad mayoritaria de los catalanes y catalanas de constituir un estado independiente.

A juzgar por las manifestaciones que siguen llegando de los poderes fácticos del estado español, no parece que 72 años después acepten que los sentimientos y la voluntad de un pueblo, expresada de forma pacífica y democrática, no se puede someter a patadas.

Es difícil saber si algún día el estado español anulará el juicio sumarísimo, carente de cualquier garantía procesal, que llevó al Presidente Companys a ser ejecutado en el foso de Santa Eulàlia en el Castillo de Montjuïc, convirtiéndose en el único Presidente de una democracia en Europa que ha sido asesinado. Lo que sí sabemos todos es que uno de los primeros pensamientos cuando logremos la independencia, que está a la vuelta, será para el Presidente Companys y sus últimas palabras: “Por Catalunya”.

"Cada cual a su lugar y Catalunya y la República en el corazón de todos. ¡Viva Catalunya! ¡Viva la República! ¡Viva la libertad!" Lluís Companys i Jover (desde el balcón del Palacio de la Generalitat)

 

[english]

Context

On Monday October 15th, 2012 the Catalans will have very present the miserable, cowardly and unjust shooting of President Lluís Companys i Jover, by the Spanish dictatorship of Franco, the heirs of that, today continue to threaten the majority will of the people of Catalonia to establish an independent state.

Judging by the statements that are coming from the powers of the Spanish state, it seems that 72 years later, it is not yet accepted in Madrid that the feelings and the will of the people, expressed in a peaceful and democratic way, it cannot be forcibly subjected.

It's hard to know if one day the Spanish state will override the trial, devoid of any due process, which led President Companys to be executed in the Montjuic Castle, becoming the only president of a democracy in Europe who has been murdered. What we do know is that one of the first thoughts when we achieve independence, which is around the corner, it’ll be for President Companys and his last words: "For Catalunya".

"Each one to his place and Catalunya and the Republic in the heart of everyone. “Long Live Catalonia! Long live Republic! Long live freedom!" Lluís Companys i Jover (from the balcony of the Palace of the “Generalitat”)

 

 

 

Afegeix un comentari nou