Precs i preguntes al govern (juny de 2014)

A mena de prèvia important:

Al ple de 18 de juny,  de març, el nostre torn de preguntes, que era el darrer perquè habitualment es comença pels grups a l'oposició de menys a més representativitat (BLOC, ERC; CUP, ICV) va arribar al punt de les 12 de la nit, el moment que s'en tancava la sessió. Com ja hem explicat en d'altres ocasions, la Secretària dona per finalitzades les sessions a aquesta hora, entenent que ja s'ha acabat el dia en què ha estat convocat el ple. No vam poder plantejar les preguntes número 8, 10 i 11, que ens van ser respostes per escrit el dia després del ple i que publiquem tal com ens han estat lliurades. Les preguntes 5 i 6, van tenir resposta conjunta, i tota la resta, van ser plantejades com aquell qui diu a "contrarellotge". 

Al proper ple es va quedar que el nostre grup iniciaria el torn de precs i preguntes per no trobar-nos de nou en aquesta situació. 

 

 

PRECS:

 

1. Demanem al Govern, que reclami l’ impagament del deute de l'escola bressol per part de la Generalitat com ho estan fent d'altres municipis de Catalunya.

Dona resposta el regidor d'Hisenda Ramon Vinyes, que efectivament el deute contret és molt elevat, i que consultaran l'estat del pagament.

Expliquem que el fòrum d'alcalde i alcaldesses per l'educació a Catalunya, ja ha anunciat que pensa emprendre accions jurídiques contra el Govern de CiU que segueix sense complir el compromís de finançar les escoles bressol, i que presentaran un recurs contenciós administratiu contra el deute acumulat. I que creiem necessari que Arenys de Mar també se sumi a aquesta iniciativa que ja han subscrit una setantena d'ajuntaments.

 

2. Demanem al Govern, que tot i que des d'aquest grup no compartim el model pedagògic ni museogràfic que s'ha dut a terme al nou centre d’interpretació pesquer a cel obert al Port d'Arenys, una vegada que ja està en funcionament, almenys es facin les correccions que calgui a les errades detectades als plafons, i que siguin més llegibles.

Dona resposta el regidor de Turisme, Fires, Promoció Econòmica i Comerç Roman Pasqual, i ens informa que recullen el prec pel que fa a fer més entenedor i llegible el contingut dels plafons, i que ja s'ha procedit a corregir les errades detectades en els continguts.

 

 

PREGUNTES:

 

1. Preguntem al govern, davant el compromís que va adquirir amb aquest grup municipal d'estudiar com fer possible aplicació de la tarifació social inicialment als preus públics de l'escola bressol municipal, per després ampliar-ho a d'altres preus o taxes, en quin punt es troba el tema, i si serà aplicable al curs 2014-2015.

Dona resposta el regidor d' Hisenda i Administració, Ramon Vinyes, i ens explica que ho troben molt complicat per la circumstància que ens trobem administrativa, ja que són serveis deficitaris i que la llei no autoritza a gestionar. Afegeix Vinyes que si s'apliquessin determinats càlculs basats en les rendes familiars, es podria generar encara més dèficit. Creu que ja hi ha ajuts socials, i bonificacions o descomptes previstos que permeten fer aquests serveis més accessibles. En el cas de l'Escola de Música, el canvi de preus que es va fer fa dos anys, ha sigut beneficiós per arribar a un bon equilibri, diu el regidor. 

Vinyes és conscient del compromís que va adquirir amb l'escola bressol, però creu que cal un estudi previ molt acurat, perquè l'impacte no pugui ser perjudicial pel servei.

Repliquem que a molts municipis de Catalunya s'està duent a terme la tarifació social a determinats serveis (Sant Feliu de Llobregat, Cerdanyola del Vallés, a Vilanova del Camí, a Rubí, al Prat, o a municipis de la nostra comarca com Sant Cebrià de Vallalta o Tiana, i que li hem fet arribar alguna d'aquestes experiències documentades, i que creiem que seria important seguir treballant per fer possible aquesta aposta. 

 

2. Quines accions ha pres o pensar prendre el govern municipal en relació a la supressió d’una infermera els caps de setmana i els festius que s’ha anunciat al CAP d’Arenys, amb el risc que això suposa per a la salut dels nostres vilatans, i també els de les viles properes a qui dóna servei d’urgències el CAP aquests dies?

Dona resposta a la pregunta la regidora de Salut i Sanitat Pública, i Benestar Social i Família Soraya Real. Ho fa de manera conjunta al nostre grup i al d'ERC que també ha plantejat un prec similar. Ens explica que l'equip de govern es va posar en contacte amb el director del Cap d'Arenys en conèixer aquests fets, i que els va verificar aquesta comunicació que ha rebut l'equipament arenyenc.

Que envien un escrit a Josep Maria Padrosa, director del Catsalut, informant-lo del desacord i enuig de l'Ajuntament d'Arenys de Mar respecte a aquest canvi i li demanen mantenir una trobada. Des del Govern es fan trucades als alcaldes de les poblacions afectades, i se'ls fa arribar l'escrit de sortida arenyenc perquè puguin fer arribar al Departament les seves queixes.

Explica la regidora que estan a l'espera de rebre resposta per part del màxim responsable del Catsalut per tal que es pugui dur a terme una reunió conjunta.

Demanem que per ser més forts, contin amb tots els grups municipals, i que es pugui dur a terme una trobada conjunta amb totes les parts implicades.

Afegim que no es traca d'una retallada més, que aquest fet, posa en situació de risc la salut a Arenys. Que es tracta d'una situació d'urgència greu, i que és un problema de tots els usuaris de la salut pública. Cal que la gent del carrer conegui aquesta situació i puguem fer una mobilització conjunta.

La regidora ens demana que no alarmem a la població, però repliquem que la situació és realment dramàtica i que cal trobar una solució com sigui. El fet, diem, sobrepassa el tema polític, és un afer absolutament humà. Aquesta és una nova retallada que se suma a les que ja estem patint.

 

3. Quan preveu el Govern reunir als grups de l'oposició per explicar el projecte de canalització del Rial del Bareu?. Quan preveu el govern, convocar un acte informatiu amb els veïns i veïnes de l’ indret per explicar el projecte?. Davant l'allau d'informacions contradictòries que s'han anat succeint aquests darrers dies, ens poden explicar quina és la situació actual del projecte quan a redacció, execució, terminis, i calendari?

La resposta a aquesta pregunta, de forma oral al ple és breu, atès que el tema s'ha tractat molt extensament al punt de l'ordre del dia de la modificació de crèdit, que preveu la partida més important per tirar endavant el projecte.

D'aquesta manera intentem resumir els trets més importants que ha manifestat el govern sobre el tema.

El regidor d'Hisenda i Administració, Ramon Vinyes, ha explicat que el fet que s'hagi fet la previsió pressupostària, no vol dir que hi hagi projecte. Que són conscients que el projecte tècnic que es vol endegar no resoldrà els problemes del Bareu, i que si haguessin de fer cas al que ens diu l'Agència Catalana de l'Aigua, (ACA), abans caldria tirar cases a terra.

El projecte previst inicialment ha estat del tot inviable perquè s'ha quedat sense finançament, i el govern actual creia que calia fer-hi alguna actuació, encara que l'impacte sigui molt menor.

Explica el regidor que el projecte preveu donar seguretat quan la pluja sigui normal, amb manteniment de reixes i embornals, per mirar de facilitar la vida i donar tranquil·litat al veïnat.

Explica que no és el millor projecte que podria fer-s'hi, ja ho sabem, i que encara no està redactat ni conclòs. Calculen que hauran licitat el projecte abans d'acabar l'any. Afegeixi Vinyes en positiu, el projecte si que podrà resoldre el problema de clavegueram i de voreres, però no el de grans revingudes al rial.

Comentem que és una obra que per diferents motius ha sofert diferents entrebancs i que ara es vol executar abans de finals d’any, amb un projecte que per una part no s’ha consultat ni s’ha informat els veïns ni a la resta de grups municipals, nosaltres creiem que un projecte com aquest mereixeria una informació prèvia als vilatans i un consens de tots els grups municipals. I per altra part, pel que sabem, també dubtem que sigui la solució als problemes de seguretat, ja que no creiem que en cas de grans rierades, o no tan grans si aquestes són successives, es pugui drenar l’aigua i tots els elements que baixen arrossegats per ella i que acabaran taponant la canalització.

Els diners destinats al Bareu, i la urbanització de la riera, han anat movent-se en diferents modificacions de crèdit sense una clara aposta de prioritats, com també de falses promeses en les subvencions institucionals d'aquests projectes. Creiem que respon més a criteris per fer tot el que es pugui abans de la cita electoral d'aquí a un any, i tirar pel dret sense esperar el finançament anunciat, i sense resoldre els problemes reals.

Insistim que no s'ha consultat ni amb els veïns, ni amb els grups municipals, i afegim que fins i tot, han entrat en contradiccions pel que fa a trobar-se amb els veïns, que l'Alcalde va declarar a Ràdio Arenys que convocaria al veïnat un cop el projecte es tanqui, i que uns dies abans el regidor Fontbona va dir que es reuniria amb els veïns del Bareu a finals de juny.

Reclamem de nou que els grups a l'oposició i els veïns tenim i tenen dret a conèixer els detalls tècnics d'un projecte retallat, que a hores d'ara no es veu clar. L'alcalde Estanis Fors, conclou que abans de Sant Zenon, es reuniran en una data que ja està fixada però que no vol fer pública, a les 6 de la tarda amb els grups a l'oposició i a les 8 del vespre amb els veïns.

 

4. Atenent que l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) ha aixecat la suspensió de l'adjudicació del servei de recollida selectiva a tot el municipi,per la qual cosa l'Ajuntament podrà fer efectiva la darrera licitació que es va portar a terme, preguntem al govern quin pla d'actuació preveu per tal que com més aviat millor es pugui començar a prestar el servei.

Dona resposta conjunta el regidor de Medi Ambient, Santi Fontbona també a la CUP que ha fet una pregunta similar. Diu que ara cal comprovar dins el procés administratiu que tot estigui correcte.

Calcula que l'empresa guanyadora de la recollida selectiva, Recolte, pugui signar aquesta setmana l'adjudicació del servei.

Pel que fa a la implantació del servei, explica que volen valorar si es fa de manera progressiva amb les dues empreses, o si ja es fa de cop amb l'empresa adjudicatària.

En el moment de tancar l'edició del bloc, Santi Fontbona ha fet públic per Ràdio Arenys, que el servei s'implantarà a tot el municipi a partir de l'1 de novembre, i abans es farà una campanya informativa per explicar el nou sistema a la part alta d'Arenys així com a tot el terme per informar dels canvis que es produiran al calendari (els diumenges hi haurà recollida d'orgànica)

La campanya informativa es farà entre setembre i octubre. Fins al novembre doncs, l'empresa CLD seguirà amb el servei de la recollida com fins ara.

 

5. Després que l’Associació de Guinguetaires d’Arenys s’adrecés al Síndic de Greuges per qüestionar l’autorització de l’explotació anual de guinguetes i, que el Síndic hagi emès un informe recomanant a l'Ajuntament la revisió de les condicions de les autoritzacions atorgades en l’autorització de l’explotació de serveis de les guinguetes durant la temporada de platges d’Arenys, pel que fa a inversions, terminis, i d'altres.... i entenent que aquesta temporada s'ha de mantenir el servei, quina valoració en fa el Govern, i com pensa adequar el procés per adaptar-se a les prescripcions d'aquesta institució?

6. Altrament, també preguntem al govern, com valora i com pensa afrontar la demanda davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona interposat per dues persones, contra l'Ajuntament d'Arenys de Mar pel procediment d'aprovació, contingut i Plec de Clàusules d'adjudicació del servei de guinguetes a les platges d'Arenys.

Dona resposta de manera conjunta a les dues preguntes com també a la que ha fet el Bloc en termes similars el regidor de Medi Ambient i Urbanisme Santi Fontbona.

Tot i que l'informe del Síndic no és vinculant, diu el regidor que es mostren disposats a estudiar-lo i a fer les modificacions que calgui, i que per aquest motiu han demanat assessorament al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Diu que la revisió es farà una vegada acabada la temporada d'estiu per no afectar-ne el seu funcionament. Afegeix que els adjudicataris, hauran de passar la inspecció que ha anunciat Ports i Costes que durà a terme per si compleixen els requisits.

Explica Fontbona que amb tot, a hores d'ara és difícil que l'Ajuntament pugui revisar com s'han fet les coses i les recomanacions que ha fet el Síndic mitjançant el seu informe, fins que no hi hagi resposta a la demanda davant el Jutjat que han fet dues persones contra el procediment d'adjudicació, ja que hi ha certa discrepància entre els criteris de l'informe i la demanda concreta.

Afegeix que tot i que la demanda només l'han presentada dues persones, afecta a tots els guinguetaires. Afegeix també que donada la complexitat del tema pot ser que segons com es resolgui acabi perjudicant o beneficiant a alguns. Aquesta és la situació que hi ha ara sobre la taula. Des del Govern hi ha la voluntat de mediar en el conflicte.

Reclamem a l'equip de govern que ens mantinguin informats de com evoluciona la situació.

 

7. El fet que el Festival Canet Rock que s'ha de celebrar el pròxim 5 de juliol, es faci en terrenys d'Arenys de Mar, a la zona coneguda per el Pla d'en Sala quina repercussió tindrà per al nostre Ajuntament?. Caldrà per exemple habilitar terrenys, preveure accessos, dispositius de seguretat, transport comú? S'ha previst contraprestacions i en quins termes per a sortir-ne beneficiats?

Dona resposta el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, que l'única contraprestació que tindrà la vila d'Arenys de Mar per a la celebració del Canet Rock, serà la de l'entrada de taxes a les arques municipals. Que en aquests moments, hi ha un grup de treball en marxa entre ambdós pobles per resoldre tots els temes de logística, accés dels rials, seguretat i infraestructures i que encara no hi ha l'autorització final per part de la institució competent.

 

8. Preguntem al Govern, quina previsió fa per tal que les obres de cobriment de la Riera entre Arxiprest Rigau i Santa Clara es facin aquest any, i no es perdi la subvenció del PUOSC atorgada per a la seva execució. Quina és la solució tècnica que finalment s'hi durà a terme per salvar els murs trobats a l'estudi geotècnic?. Caldrà fer-ne una nova licitació i adjudicació?

Nota: resposta donada per escrit literalment: 

Donat que el projecte inicial desenvolupat l'any 2010 i una vegada dotat pressupostàriament , licitat i adjudicat l'empresa adjudicatària del mateix i revisant el projecte ens comunica la necessitat de fer diferents treballs de sondeig i geotècnies per valorar la correcta execució del mateix, veient els resultats obtinguts es descarta l'execució del projecte per què no ofereix les mínimes garanties de seguretat.

Es condiciona la solució tècnica a un estudi matricial de l'entorn per veure quina tècnica d'execució es pot realitzar amb el pressupost que teníem assignat d'origen i ens veiem en la necessitat d'encarregar un projecte nou.

Trobant com a solució la d'emplenar l'espai entre el mur de contenció i el calaix de la riera de tal manera que la suma dels tres es comporta com a fonamentació superficial.

La resistència del terreny la verifica l'estudi matricial de simulació recentment realitzat per donar garanties de seguretat, caldrà fer una nova licitació per l'obra per què els projectes anteriors han estat invalidats tècnicament.

El calendari previst es el següent:

20 de Juny de 2014 : Contractació del Projecte.

30 de Juliol de 2014: Entrega del Projecte.

1 de Setembre de 2014 : Licitació.

1 d'Octubre : Adjudicació

1 de Novembre de 2014 : Acte de replanteig.

Per tant abans del 31 de Desembre de 2014 s'adjudicarà l'obra i no es perd el PUOSC.

 

9. Aquesta setmana ha entrat en servei el nou règim d'aparcament al port d'Arenys de Mar. Creu el Govern que el conveni que ha signat amb Ports de la Generalitat és realment beneficiós per a millorar les zones d'aparcament al Port?

 

Dona resposta el regidor d'Hisenda i Administració Ramon Vinyes i ho fa de manera conjunta al nostre grup i al de la CUP que també ha plantejar una qüestió sobre aquest tema, i ens diu que és un tema clàssic mostra l'acord o desacord per la proliferació de les zones blaves, però que des que s'ha implantat, els comerços del port manifesten estar més contents per la rotació que s'hi produeix, i que pensa que l'equilibri és força bó.

Ens recorda que no podem oblidar-nos que l'Ajuntament al Port, no hi pot fer intervencions i que qui té potestat per gestionar l'espai és Ports de la Generalitat. Que és conscient que a ningú li agrada pagar, però que aquest conveni també té contraprestacions bones per a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, que s'estalvia per exemple la compensació de 10 mil euros per a l'ocupació de zones verdes, és a dir que ens estalviem la factura que fins ara girava Ports de la Generalitat.

Repliquem que s'ha venut el nou règim d'aparcament com a molt beneficiós per Arenys, però que al nostre entendre el que ha representat és un augment molt important de les zones d'estacionament blaves que fins ara no hi eren implantades al vial de la Ribera per exemple (65), o al Montcalvari (10). I que la situació que es produeix a diari, és la que s'emplenen les zones verdes (10 al Moncalvari), però que per contra queda buida tota la zona blava, i els treballadors d'empreses i establiments del port, aparquen a la zona directa d'inici de la Platja del Cavaió, encara que se'ns vulgui explicar que tenen descomptes que els fan molt contents.

 

10. Al registre d'entrades del mes de maig, hi hem pogut veure un document d'entrada de la Demarcació Provincial de Costes del Ministerio de Medio Ambiente que conté un informe desfavorable a la sol·licitud de la realització de treballs de condicionament de la Platja del Cavaió. A quins treballs fa referència aquest informe?.

Nota: resposta donada per escrit literalment: 

Aquests treballs fan referència a l'anivellament d'una part de la franja consolidada de la platja del Cavaió, en el tram comprés entre el Portinyol i el rial de la Serp.

Cal tenir en compte que aquest espai de la platja del Cavaió és molt transitat per gent que va a caminar, a córrer o a passejar en bicicleta entre Arenys de Mar i Canet de Mar, i també a la inversa. Però com a conseqüència de les pluges i també del pas de vehicles, es generen importants forats i grans bassals d'aigua que suposen un greu inconvenient per a la gent que fa ús d'aquest indret, comportant molèsties evidents i en certs casos també riscos per a les persones usuàries de l'espai.

Des de l'Ajuntament, s'ha intentat resoldre aquesta situació generant un mínim pendent cap a la sorra de platja en el tram comprés entre el Portinyol i el rial de la Serp, a fi i efecte d'afavorir el drenatge de les aigües pluvials i evitar la seva acumulació a la zona consolidada per on passa la gent. Per fer aquesta actuació es va aplicar una capa de sauló aprofitant el material que s'acumulava des de feia anys en piles de grans dimensions al cantó esquerre de la desembocadura del rial de la Serp, de manera que amb la intervenció esmentada també s'aprofitava per sanejar aquesta part del domini públic ocupat pels acopis de sauló obtingut en els buidatges recurrents del rial de la Serp.

Amb antelació a l'inici dels treballs, es va informar prèviament de la voluntat de l'Ajuntament al Servei de Costes de la Generalitat, amb qui es manté una coordinació permanent en tot allò referent a les ocupacions i les intervencions en domini públic marítim terrestre. Com a resultat d'aquesta coordinació, el 23 de maig de 2014 es va trametre una comunicació formal al Servei de Costes de la Generalitat i també a la Demarcació de Costes a Catalunya (administració de l'Estat) informant de l'inici d'aquests treballs i explicant en què consistirien.

En data 27 de maig de 2014 es va rebre un fax de la Demarcació de Costes en Catalunya on s'informava desfavorablement a la realització d'aquests treballs. Immediatament, des de l'Ajuntament es va comunicar a l'empresa encarregada dels treballs que aturés la intervenció. En aquell moment, però, l'empresa va informar l'Ajuntament que ja havia enllestit la feina encarregada (hi va destinar dos dies laborables, el 23 i el 27 fins al migdia, moment en què es va rebre la comunicació via fax de la Demarcació).

Aquest mateix ofici de la Demarcació de Costes es va rebre al registre de l'Ajuntament el dia 30 de maig, amb número de registre d'entrada 4.652. A l'esmentat ofici, des de la Demarcació exposaven el següent:

Que la comunicació de l'Ajuntament va arribar dies mes tard el començament de les obres.

Que la zona on es pretenien realitzar els treballs constituïa platja (domini públic marítim terrestre) i que d'acord amb el que estableix la legislació vigent de costes no es pot permetre la seva compactació amb sauló, ni la consolidació de qualsevol ús que no sigui el corresponent a l'ús i el gaudi públic dels usuaris de dita platja.

Que el destí natural del "sauló" procedent de les rieres és la platja.

En tot cas, en data 19 de juny de 2014 s'ha fet una visita conjunta a la zona d'actuació de la platja del Cavaió entre representants de la Demarcació de Costes en Catalunya i de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, i s'ha convingut que l'actuació realitzada estava justificada, que no ha suposat cap alteració del domini públic i que, a més, era necessària per a la propera actuació que es vol dur a terme en aquest indret, que és la delimitació d'un passeig, carril de bicicletes i via de serveis d'emergències de 5 metres d'amplada a comptar del tancament perimetral de la platja. Per part de la Demarcació, cal destacar l'assistència de la Sra. María R. Toledano, Cap de la Demarcació de Costes en Catalunya.

Com a conclusió, per tant, cal dir:

. Que en cap cas aquesta intervenció ha comportat l'alteració del domini públic marítim terrestre, atès que la zona on s'ha actuat ja és una franja de material consolidat per on transiten persones i també vehicles. Simplement el que s'ha fet és corregir el pendent d'aquesta franja per garantir el drenatge de l'aigua cap a la sorra de la platja i evitar, tanmateix, la seva acumulació a la zona consolidada.

.Que, a més, l'execució d'aquests treballs ha permès la retirada dels grans acopis de sauló que s'havien anat acumulant al marge esquerre de la desembocadura del rial de la Serp, que ocupaven una franja d'uns 100 metres de longitud per uns 4 metres d'amplada aproximadament. El material aplicat, per tant, és material provinent del mateix rial, que en el seu moment s'havia retirat de la llera d'aquest curs per evitar la colmatació de la seva secció i l'obturació del pas inferior per sota la via del tren i per sota la N-II.

 

11. A l'Agenda del mes de juny, hi hem pogut llegir un article gairebé apocalíptic de les relacions entre la UFEC i l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Preguntem al govern, en quin estat es troben les negociacions amb l'entitat, el litigi judicial obert, i si és cert que aquesta podria abandonar-ne la concessió, fet que comportaria una despesa de 4 milions d'euros a l'Ajuntament

Nota: resposta donada per escrit literalment: 

Els temes apocalíptics ho deixem per als "profetes" ara li farem una síntesi de les negociacions així com s'ha desenvolupat el contenciós.

Afegeixo la resposta a la demanda del contenciós que repliquem tots els arguments exposats per la UFEC, per tant considerem que no estem d'acord amb les seves reivindicacions.

També queda clar que els imports reclamats i amb el supòsit que li donessin la raó els jutges no excediran les seves reclamacions amb cap cas mes de 100.000 ? per any des del 2009 , o sigui , no sé d'on treuen aquesta quantitat. Si ells marxessin, quedaria sense efecte el contenciós i nosaltres li podrien demanar danys i perjudicis per no continuar la concessió, a concretar també per un contenciós el seu valor.

L'Ajuntament hauria d'assumir la hipoteca restant per una quantitat pendent de aprox. 840000 ? i portar la gestió fins que féssim un altre concurs.

Proposta d'acords per restablir l'equilibri econòmic de la concessió i aclariment de les obligacions contractuals:

1. Des de l'Ajuntament, es proposa a separar completament de l'àmbit de la concessió els dos pavellons. Així la concessionària ho seria en relació a la piscina i gimnàs, mentre que l'ajuntament gestionaria a través de la regidoria el gimnàs (anomenat "municipal" i que es troba en un pavelló) i els dos pavellons.Aquesta opció encareix significativament la gestió del complex, sobretot a l'ajuntament, atès que aquest hauria de fer front a la neteja de tot el servei (actualment només zona de despatxos), la totalitat dels subministraments (aigua, gas, electricitat) corresponents als dos pavellons (actualment únicament de la part ampliada), així com despeses de personal de consergeria de dilluns a diumenge.

Així doncs, aquesta opció no es considera viable.

2. Des de la concessionària s'ha procedit a minorar en tot el possible els costos d'explotació. Tot i així, proposen una sèrie de mesures a les quals l'ajuntament afegeix també unes obligacions. De forma resumida, es tractaria, sempre de forma provisional i revisable, de:

- De forma temporal, i fins que es reequilibri el compte d'explotació, es proposa que l'ajuntament es faci càrrec d'una part de les despeses. Es proposa, per facilitar-ho, que puguin ser les corresponents al subministrament de gas de tot el complex (import estimat 62.627?).

- La concessionària es compromet a fer inversions en substitució del cànon fix, que hauran de ser prioritàriament en mesures d'estalvi energètic. Així, de forma immediata han de procedir a la substitució de la il·luminació per sistema de leds en aquells punts que suposa un estalvi energètic, també han de procedir a implantar un sistema de cloració salina, sistema menys agressiu a la pell d'infants i adults, i a canviar les bombes de filtratge. Caldrà que procedeixin a fer un estudi en relació a l'aplicació progressiva d'altres mesures d'estalvi. També es comprometés de forma immediata a ampliar l'espai destinat a cardiovascular, i no tan immediata a compartimentar les sales per especialització, afavorint una sala per spinning i estudiar la construcció de pistes de pàdel per tal d'incrementar l'oferta i d'aquesta manera intentar incrementar els ingressos.

- Realitzar la gestió de tot el complex esportiu sota la coordinació de la regidoria, fent-se càrrec del servei de consergeria, relació o comunicació amb els clubs, vestidors,...

- Fer-se càrrec dels contractes de manteniment preventius existents en el complex.

- Desratització de tot el complex així com altres mesures higièniques que siguin convenients o necessàries.

3. En relació a les despeses ocasionades en l'àmbit del complex, es determina:

- Les obres de conservació i manteniment corresponent a les infraestructures de l'obra civil dels pavellons, seran a càrrec de l'ajuntament, mentre que serà a càrrec del concessionari les corresponents a les construccions o l'obra per ell executada.

- Material, tant el subministrament, reparació com la seva substitució, el corresponent als pavellons (cistelles, banquetes, porteries i similars), serà a càrrec de l'ajuntament. El corresponent al gimnàs i piscina serà a càrrec del concessionari (boies, cautxús, suros, bicicletes, cintes i similars).

4. Serveis actuals que es troben duplicats, es proposa:

- Casals d'estiu o de Nadal esportius: l'ajuntament organitzarà les edats compreses fins els 6/7 anys (anys de naixement que corresponguin) i la Ufec, farà a partir d'aquesta edat per correspondre a una franja on l'activitat esportiva no competitiva serà més àmplia i impartida per monitors titulats en esport.

- Classes al gimnàs municipal: l'ajuntament ha de decidir què en vol fer. La concessionària aportarà quadre control d'assistència d'usuaris a cada modalitat. La proposta passa perquè el concessionari es faci càrrec de totes les modalitats que s'ofereixen directament des de la regidoria d'esports.

Temes que cal resoldre des de l'Ajuntament:

Les classes de gimnàs que s'ofereixen a la gent gran des de l'ajuntament són gratuïtes i se'ls ofereix la possibilitat d'accedir a la piscina abonant una entrada reduïda (2?). En el plec és previst un 30% de descompte de la quota i 10 beques destinades a persones amb necessitats no necessàriament gent gran. Possibles solucions:

-Eliminar les classes "municipals"(a partir del setembre) i previ avis, oferir donar-los d'alta com a socis del complex amb els descomptes de la quota del 30%. En cas de necessitat valorada pels serveis socials, atorgar les beques, controlant que aquestes s'utilitzin i, en cas contrari s'ofereixen a un altre usuari amb necessitat. Es podria considerar, si fos necessari, ampliar el nombre de beques.

-Eliminar les classes "municipals"(a partir del setembre) i previs avis, oferir donar-los d'alta com a socis del complex amb els descomptes de la quota del 30% i l'ajuntament oferir la possibilitat d'acollir-se a subvencions de fins al 70% de la quota segons necessitats dels usuaris (cal veure la quantia d'aquesta despesa, encara que eliminar les classes suposi un estalvi bastant important).

No posant-se d'acord amb aquestes mesures plantejades la seva proposta va ser presentar un contenciós, estem esperant el veredicte.

 

 

Gràcies a totes les persones que ens heu suggerit temes i facilitat imatges.

Afegeix un comentari nou