QUARESMA: Preguntes i Respostes a l’Evangeli.4

QUI ÉS JESÚS?

L’experiència d’ésser guarits per Jesús, la fem a través de la comunitat; els Sagraments són el lloc privilegiat d’encontre amb Jesús, però és la comunitat, el seu cos, el lloc de trobament amb ELL.
.
Pregunta:
No és Jesús, el fill de Josep?... I ara diu que ha baixat del del? Jn 6,41
.
Així, doncs, quan la gent s'adonà que Jesús no era allí, ni tampoc els seus deixebles, van pujar a les barques i se n'anaren a Cafarnaüm a buscar Jesús.
.
Així que el trobaren a l'altra banda del llac, li van preguntar: -Rabí, quan has arribat?
Jesús prengué la paraula i els digué: -Us ho ben asseguro: vosaltres no em busqueu perquè heu vist senyals prodigiosos, sinó perquè heu menjat pa i heu quedat saciats. Però no us heu d'afanyar tant per l'aliment que es fa malbé, sinó pel que dura i dóna vida eterna. I el Fill de l'home us donarà aquest aliment, perquè Déu, el Pare, l'ha acreditat amb el seu segell.
Ells li preguntaren: -Com hem d'actuar per a fer les obres de Déu?
Jesús els respongué: -L'obra que Déu vol és aquesta: que cregueu en aquell que ell ha enviat.
Li replicaren: -I tu, quin senyal prodigiós realitzes, perquè el vegem i et creguem? Què pots fer?
Els nostres pares van menjar el mannà en el desert, tal com diu l'Escriptura: Els donà pa del cel per aliment.
Llavors Jesús els respongué: -Us ho ben asseguro: no és Moisès qui us ha donat el pa del cel; és el meu Pare qui us dóna l'autèntic pa del cel. El pa de Déu és el que baixa del cel i dóna vida al món.
Ells li demanen: -Senyor, dóna'ns sempre pa d'aquest.
Jesús els diu: -Jo sóc el pa de vida: qui ve a mi no passarà fam i qui creu en mi no tindrà mai set. Però ja us ho he dit: vosaltres m'heu vist i encara no creieu. Tots els qui el meu Pare em dóna vindran a mi, i jo no trauré pas fora ningú que vingui a mi, perquè no he baixat del cel per fer la meva voluntat, sinó la voluntat del qui m'ha enviat. I la voluntat del qui m'ha enviat és aquesta: que jo no perdi res d'allò que ell m'ha donat, sinó que ho ressusciti el darrer dia. Perquè aquesta és la voluntat del meu Pare: que tots els qui veuen el Fill i creuen en ell tinguin vida eterna. I jo els ressuscitaré el darrer dia.
Aleshores els jueus es posaren a murmurar d'ell perquè havia dit: «Jo sóc el pa que ha baixat del cel», i es preguntaven: -Aquest, ¿no és Jesús, el fill de Josep? Nosaltres coneixem el seu pare i la seva mare, ¿i ara diu que ha baixat del cel?
Jesús els digué: -No murmureu entre vosaltres. Ningú no pot venir a mi si el Pare que m'ha enviat no l'atreu. I als qui vinguin a mi, jo els ressuscitaré el darrer dia. En els Profetes hi ha escrit: Tots seran instruïts per Déu. Tots els qui escolten el Pare i acullen el seu ensenyament vénen a mi. No és pas que algú hagi vist el Pare: només l'ha vist el qui ve de Déu; aquest sí que ha vist el Pare. Us ho asseguro: els qui creuen tenen vida eterna. Jo sóc el pa de vida. Els vostres pares van menjar el mannà en el desert, però van morir. Aquest, en canvi, és el pa que baixa del cel perquè el qui en mengi no mori. Jo sóc el pa viu que ha baixat del cel. Qui menja aquest pa, viurà per sempre. I el pa que jo donaré és la meva carn per a la vida del món.
Llavors els jueus es posaren a discutir entre ells. Deien: -Com pot donar-nos aquest la seva carn per a menjar?
Jesús els respongué: -Us ho ben asseguro: si no mengeu la carn del Fill de l'home i no beveu la seva sang, no teniu vida en vosaltres. Qui menja la meva carn i beu la meva sang, té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia. La meva carn és veritable menjar i la meva sang és veritable beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang, està en mi, i jo, en ell. A mi m'ha enviat el Pare que viu, i jo visc gràcies al Pare; igualment els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa que ha baixat del cel. No és com el que van menjar els vostres pares. Ells van morir, però els qui mengen aquest pa, viuran per sempre.
Tot això, Jesús ho digué mentre ensenyava en una sinagoga, a Cafarnaüm.
Reaccions dels deixebles
Llavors molts dels seus deixebles, després de sentir-lo, van dir: -Aquest llenguatge és molt dur. ¿Qui és capaç d'acceptar-lo?
Jesús, sabent que els seus deixebles murmuraven de tot això, els digué: -Això us escandalitza? Doncs què direu quan veureu el Fill de l'home pujant on era abans? És l'Esperit qui dóna vida; la carn no serveix de res. Les paraules que jo us he dit són Esperit i són vida. Però entre vosaltres n'hi ha alguns que no creuen.
Des del principi, Jesús sabia qui eren els qui no creien i qui l'havia de trair.
I afegí: -Per això us he dit que ningú no pot venir a mi si no li ho concedeix el Pare.
Des d'aquell moment, molts dels seus deixebles es van fer enrere i ja no anaven més amb ell.
Llavors Jesús digué als Dotze: -¿També vosaltres em voleu deixar?
Simó Pere li respongué: -Senyor, a qui aniríem? Tu tens paraules de vida eterna, i nosaltres creiem i sabem que tu ets el Sant de Déu.
Jesús els digué: -¿No us vaig escollir tots dotze? I un de vosaltres és un diable!
Es referia a Judes, fill de Simó Iscariot. Era ell, un dels Dotze, qui l'havia de trair.
.
bntcoll@yahoo.es

Afegeix un comentari nou