Sisè Parla - El civisme

Que es el civisme?

El civisme constitueix un conjunt de qualitats que permeten als ciutadans viure a la ciutat, viure en comunitat. Respectant unes normes de convivència pacifica acceptant les regles del joc de la democràcia i els drets fonamentals o els valors constitucionals. Es necessari que les persones es respectin les unes a les altres i cal respectar les coses comunes perquè tots puguin fer-les servir quan les necessitin. El civisme es per sobre de tot, la cultura de la convivència pacifica i solidaria del compromís amb la ciutat y els seus habitants.

Aquestes qualitats per exemple són: llençar papers al terra es incívic , llençar-los al la paperera es cívic, aparcar el cotxe davant d’un gual es incívic , deixar sentar en un transport públic a una persona mes gran que nosaltres es cívic , deixar que el nostre gos es faci caca davant d’una casa que no es nostre es incívic, ajudar a una dona gran o a una mare amb el seu fill i la compra a pujar les escalades es cívic.

Melina.

Afegeix un comentari nou