Revisar el pacte

Sóc de l’opinió de “revisar” el pacte pel qual en l'espai Tribuna Política del programa El Dominical de Ràdio Arenys cap representant de la resta de forces polítiques presents al consistori no hi poden intervenir.

No és raonable permetre al·lusions nominals en un programa de ràdio i impedir el dret de l’ al·ludit a respondre les afirmacions que s’hagin pogut fer. Aquest dret és ENCARA més important quan es fan afirmacions incorrectes, inexactes o fins i tot falses.

Entenc l’esperit del pacte per tal d’evitar que cada setmana, govern i oposició, puguin monopolitzar l’espai obert als oients, però no és admissible dir a l’ al·ludit “d’aquí a 4 ó 5 setmanes, quan vinguis tu al programa, ja podràs respondre”, que és implícitament el que el pacte diu.

Insisteixo, no es poden admetre inexactituds, incorreccions o falsedats. Si queda dit i no es permet que ningú no ho contradigui, queda com a veritat.

Per tant, sóc de l’opinió de flexibilitzar i/o adequar el pacte per evitar que passin coses com les descrites.

Afegeix un comentari nou