De quina Església realment formo part?

"FENT VIA ENMIG D'UN MÓN GLAÇAT"
.........................................................
.
.

De quina Església realment formo part?
.
Potser alguna vegada, i més, sobretot quant sorgeixen polèmiques i crítiques siguin amb fonament o interessades, ens haurem fet aquesta pregunta: De quina Església realment formo part?
L'església de Crist, per a mi és on trobo la Fraternitat i la comunió de germanor evangèlica en el meu poble, en la meva comunitat, si, sobretot en el compartir de la meva comunitat.
Estem vinculats dins l'estructura general a l'església de Girona, que al mateix temps està vinculada al bisbe de Roma, pel que fa a la unitat de Fe.
Però la vivència de l'evangeli, seguir el programa de Jesús és exclusivament de la meva pròpia responsabilitat, i sóc jo que tinc que obrar conseqüentment amb la meva consciència dins la comunitat.
Molts s'excusen que perden la fe per culpa dels pecats que veuen en els altres, i que aquells sí que tindrien de donar bon exemple...
Sóc jo que tindré de rendir comptes davant la VERITAT inapel·lable, i que no hem servirà de rés excusar-me amb les paraules i actituds dels altres.
L'Evangeli és una invitació del Senyor, és una proposta oberta del Regne de Déu a tota la humanitat.
Acollir-lo, acceptar-lo, és cosa nostra, el futur de vida plena també depèn de la nostra opció.
.
bntcoll@yahoo.es
.
.
A continuació els versets on es pot trobar la paraula "Església" a La Bíblia en el NT.
.

1. Mt 16,18
I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església, i les forces del reialme de la mort no la podran dominar.

2. Ac 8,1
Saule era dels qui aprovaven la mort d'Esteve. Aquell dia va començar una gran persecució contra l'església de Jerusalem, i tots, fora dels apòstols, es dispersaren pels territoris de Judea i Samaria.

3. Ac 8,3
Mentrestant, Saule assolava l'Església, entrant de casa en casa i arrossegant homes i dones a la presó.

4. Ac 9,31
L'Església vivia en pau per tot Judea, Galilea i Samaria. S'anava consolidant, vivia reverenciant el Senyor i creixia gràcies al consol de l'Esperit Sant.

5. Ac 11,22
Quan aquestes noves van arribar a oïda de l'església de Jerusalem, enviaren Bernabé a Antioquia.

6. Ac 12,1
Per aquell temps, el rei Herodes decidí de fer mal a alguns membres de l'Església

7. Ac 13,1
A l'església d'Antioquia hi havia alguns profetes i mestres: Bernabé, Simeó, que duia el sobrenom de Negre, Lluci de Cirene, Manaèn, educat a la cort amb el tetrarca Herodes, i Saule.

8. Ac 14,23
A cada església van designar-hi responsables que la presidissin i, després de fer pregàries acompanyades de dejuni, els encomanaren al Senyor en qui havien cregut.

9. Ac 20,17
Des de Milet, Pau va enviar a buscar a Efes els qui presidien aquesta església.

10. Ac 20,28
Vetlleu per vosaltres mateixos i per tot el ramat, del qual l'Esperit Sant us ha fet encarregats perquè pastureu l'Església de Déu, que ell va adquirir amb la sang del seu propi Fill.

11. Rm 16,1
Us recomano la nostra germana Febe, diaconessa de l'església que és a Cèncrees.

12. Rm 16,5
Saludeu també l'església que es reuneix a casa d'ells. Saludeu el meu estimat Epènet, la primícia dels qui, a l'Àsia, han cregut en Crist.

13. 1 Co 1,2
A l'església de Déu que és a Corint, als santificats en Jesucrist, cridats a ser sants; a vosaltres que esteu units amb tots els qui pertot arreu invoquen el nom de nostre Senyor Jesucrist, Senyor d'ells i nostre.

14. 1 Co 4,17
Per això us he enviat Timoteu, fill meu estimat i fidel en el Senyor. Ell us recordarà els meus principis de conducta en Crist, tal com jo els ensenyo pertot arreu, en cada església.

15. 1 Co 10,32
Però no sigueu mai ocasió d'escàndol, ni per als jueus, ni per als grecs, ni per a l'Església de Déu.

16. 1 Co 11,22
¿Que no teniu les vostres cases, si voleu menjar i beure? ¿O bé menyspreeu l'Església de Déu i voleu avergonyir els qui no tenen res? Què us haig de dir? Que us en felicito? En això no us puc pas felicitar!

17. 1 Co 12,28
En l'Església, Déu ha posat, en primer lloc, apòstols; en segon lloc, profetes; en tercer lloc, mestres; després, els qui tenen poder d'obrar miracles; després, els qui tenen el do de guarir, d'ajudar els altres, de guiar-los, de parlar en llengües.

18. 1 Co 15,9
Perquè jo sóc el més petit dels apòstols i ni tan sols mereixo que em diguin apòstol, ja que vaig perseguir l'Església de Déu.

19. 1 Co 16,19
Us saluden les esglésies de l'Àsia. Us saluden especialment en el Senyor Àquila i Prisca, amb tota l'església que es reuneix a casa d'ells.

20. 2 Co 1,1
Pau, apòstol de Jesucrist per voler de Déu, i el germà Timoteu, a l'església de Déu que és a Corint i a tot el poble sant que viu arreu de l'Acaia.

21. Ga 1,13
Vosaltres ja heu sentit parlar de com em comportava quan era en el judaisme: perseguia amb fúria l'Església de Déu i la volia destruir;

22. Ef 1,22
Déu ho ha posat tot sota els seus peus, i a ell, cap de tot, l'ha fet cap de l'Església,

23. Ef 3,10
Així, ara, valent-se de l'Església, ha volgut fer conèixer les múltiples manifestacions de la seva saviesa a les potències i a les autoritats que són a les regions celestials.

24. Ef 3,21
Glòria a ell en l'Església i en Jesucrist, de generació en generació pels segles dels segles. Amén.

25. Ef 5,23
Perquè el marit és cap de la seva muller, igual que el Crist és cap i salvador de l'Església, que és el seu cos.

26. Ef 5,24
Per tant, així com l'Església se sotmet al Crist, també les mullers s'han de sotmetre en tot als marits.

27. Ef 5,25
Marits, estimeu les vostres mullers, tal com el Crist ha estimat l'Església i s'ha entregat a la mort per ella.

28. Ef 5,27
Volia portar a la seva presència una Església gloriosa, sense taques ni arrugues ni res de semblant: una Església que fos santa i immaculada.

29. Ef 5,29
No hi ha hagut mai ningú que no estimés el propi cos; al contrari, tothom l'alimenta i el vesteix. També el Crist ho fa així amb l'Església,

30. Ef 5,32
Aquest misteri és gran: jo entenc que es refereix a Crist i l'Església,

31. Fl 3,6
En el zel per la meva religió, perseguia l'Església; i en el compliment de la justícia que prescriu la Llei, era irreprensible.

32. Col 1,18
Ell és també el cap del cos, que és l'Església. Ell és l'origen, el primogènit dels qui retornen d'entre els morts, perquè ell ha de ser en tot el primer.

33. Col 1,24
Ara estic content de patir per vosaltres i de completar així en la meva carn allò que manca als sofriments del Crist en bé del seu cos, que és l'Església.

34. Col 1,25
Jo sóc servidor d'aquesta Església en virtut de la missió que Déu m'ha confiat a favor vostre: anunciar plenament la paraula de Déu,

35. Col 4,15
Saludeu els germans de Laodicea, especialment Nimfa, amb l'església que es reuneix a casa seva.

36. Col 4,16
Quan vosaltres haureu llegit aquesta carta, feu que també la llegeixin els de l'església de Laodicea, i la carta de Laodicea, llegiu-la també vosaltres.

37. 1 Te 1,1
Pau, Siles i Timoteu, a l'església dels tessalonicencs, que viu en Déu Pare i en Jesucrist, el Senyor. Us desitgem la gràcia i la pau.

38. 2 Te 1,1
Pau, Siles i Timoteu, a l'església dels tessalonicencs, que viu en Déu, el nostre Pare, i en Jesucrist, el Senyor.

39. 1 Tm 3,5
Perquè si algú no sap portar la pròpia casa, com podria tenir cura d'una església de Déu?

40. 1 Tm 3,15
Però si trigava, vull que sàpigues com t'has de comportar a la casa de Déu, que és l'Església del Déu viu, columna que sosté la veritat.

41. Flm 1,2
A la germana Àpfia, a Arquip, company nostre en el combat, i a l'església que es reuneix a casa teva.

42. Ap 2,1
»A l'àngel de l'església d'Efes, escriu-li: »"Això diu el qui té a la mà dreta les set estrelles i es passeja enmig dels set lampadaris d'or:

43. Ap 2,8
»A l'àngel de l'església d'Esmirna, escriu-li: »"Això diu el primer i el darrer, el qui era mort però ha tornat a la vida:

44. Ap 2,12
»A l'àngel de l'església de Pèrgam, escriu-li: »"Això diu el qui té l'espasa esmolada de dos talls:

45. Ap 2,18
»A l'àngel de l'església de Tiatira, escriu-li: »"Això diu el Fill de Déu, el qui té els ulls com una flama i els peus semblants a metall incandescent:

46. Ap 3,1
»A l'àngel de l'església de Sardes, escriu-li: »"Això diu el qui té els set esperits de Déu i les set estrelles: »Conec les teves obres. Sé que el teu nom significa que vius; de fet, però, ets mort.

47. Ap 3,7
»A l'àngel de l'església de Filadèlfia, escriu-li: »"Això diu el Sant, el Veraç, el qui té la clau de David, el qui obre, i ningú no pot tancar, el qui tanca, i ningú no pot obrir:

48. Ap 3,14
»A l'àngel de l'església de Laodicea, escriu-li: »"Això diu l'Amén, el testimoni fidel i veraç, l'origen de tot el que Déu ha creat:

Afegeix un comentari nou