Remena LA CRISI, nena ! ...que fa molta pudor

La Riera d’Arenys es maquilla. El govern espanyol prepara mesures contra la crisis. El tripartit català també, i frena a la baixa projectes amb les seves despeses pressupostades.

Als agents socials, Sindicats i Patronal, els queden pocs dies per posar-se d’acord, i establir un pacte Social. No el faran.

Es veritat ? que:

-La Crisis es va desencadenar als Estats Units, dins del sistema financer, com a conseqüència dels denominats “bons basura”.

-Que no era res mes, que unes propietats immobiliàries que tenien un valor molt mes per damunt del real.

Resulta, que els Actius Immobiliaris estaven, malintencionadament, sobrevalorats, i gracies aquest excés de valor, se havien obtingut, crèdits, hipoteques. Això volia dir, que totes aquestes actuacions, se havien fet sense recolzament seriós. Hi havien documents, sobre bens immobles en els que el valor nominal atribuït, havia estat falsejat.( Aparentment virtuals? o realment virtuals?. Eren aquests títols de propietat Immobiliària o de títols financers).

A veure si ho entenc be. Per exemple, jo tinc uns terrenys i quatre cases construïdes, tinc uns títols de propietat que certificant que el dia tal del any qual, son meus perquè els vaig comprar per x euros.

Però a partir de aquell valor del dia que se acredita aquella operació, el valor dels terrenys i les quatre cases construïdes, variaran segons sàpiga jugar jo, amb la meva propietat i amb els papers de la meva propietat.

I en aquest tenebrós joc, hi han jugat, particulars, Societats, Governs e institucions Bancàries i Financeres i fins i tot religioses.

Gràcies a la sobrevaloració de uns bens i hipotecant-los convenientment, mercès a ajuts de persones, es van adquirir, des de bens immobiliaris fins a accions de Bolsa.
Quant els responsables de la tresoreria Mundial, Banc Mundial, Fondo Monetari etc. investiguen, i descobreix que els Actius havien estat fraudulentament sobrevalorats. Es a dir que, els números eren això, números. Però no significaven el valor real del seu significat facial.

I en aquests moments, els governs i les institucions, es tapen les vergonyes. Pro no van a resoldre la crisis. Es curiós que la crisis es desencadena en alts estament de les finances, i ara correm-hi tots.

Hi ha altres coses que criden l’atenció. Per exemple que la, fa dos dies, paupèrrima Xina, en aquests moments ha deixat diners al Sistema Financer Mundial. Es clar que els diners no son de dretes o d’esquerres. Els diners son del seu propietari que normalment es de dretes. Com mes posseeix, mes de dretes es. El diner no te sentiments i es del gènere neutre. El propietari dels diners, Si te sentiments i es de qualsevol gènere.

I el sistema econòmic, a les hores, inventa les “S.A.”

Existeix la propietat, però no se sap a qui correspon. Endevines qui ha fet l’estafa
que ens ha portat a la Crisis actual?

Jo te ho diré, no puc posar-hi noms i cognoms, però et diré que milers de milions de habitants del nostre planeta no han estat. Però uns quants poquets de centenars, de habitants del nostre planeta, SI.

I ara, de una manera o un altre, ens faran tornar lo que no hem estafat. I ens ho faran fer, perquè tenen poder. No perquè siguin justos. Trivialitzat, els poderosos s'han quedat sense “canicas”, i han de recuperar-les, per seguir jugant.

Que son cabrons...no?

Afegeix un comentari nou