TREBALL A HORES

Jubilat recentment del sector banca, alta direcció, coneixedor de gairabé tots el productos bancaris, m´ofereixo per gestorías o petites empreses per portá comptabilitats, negociá en bancs, administració, etc.

Afegeix un comentari nou