Precs i preguntes al Govern (setembre de 2012)

Aquestes són les preguntes, que adreçades al Govern municipal, van fer els membres del grup municipal d'ICV al darrer ple municipal.

PRECS

1. Fem un prec al regidor de Promoció Econòmica i Comerç, que sigui més actiu a l'hora de convocar al Consell de Promoció Local. Darrerament la regidora ha impulsat diverses iniciatives com és ara la presentació de Maresme Marítim o les portes obertes al Viver d'Empreses, que no s'han fet conèixer als membres del Consell. Creiem que en els temps que corren, és molt bo treballar cercant el màxim de complicitat i de sinergies amb tots els agents actius.

El regidor Acero, recull el prec.

2. Reiterem un prec que nosaltres mateixos, i d'altres grups ja hem explicitat en diverses ocasions. Demanem que es redueixin al màxim les despeses protocol·làries i que es suprimeixin els anomenats "pica-pica" als actes municipals. Creiem que la gent d'Arenys no entén que ens els temps que corren, es pugui fer semblants despeses.

Un prec que, conjuntament, amb altres intervencions d'altres grups municipals en el mateix sentit, i les explicacions i interpretacions que va fer l'alcalde va donar un to i una pobr impressió del conjunt de la sessió i el propi Ple.

PREGUNTES

1. Desprès de l’aprovació  en el Ple de 25 de juliol de 2012 de la ordenança reguladora de la venda del preu públic al mercat setmanal i derogació de l’anterior, preguntem al govern quin és el representant de l’Ajuntament responsable del mercat exterior, si revisa les obligacions del venedors i si s’ha obert algun expedient, amb la sanció corresponent prevista pel no compliment d’aquestes? També volem saber quin circuit ha de seguir un ciutadà per obtenir la llicència per tenir una parada al mercat exterior, si hi ha molta demanda, si hi ha llista d'espera i quin és el temps de resposta a les demandes sol·licitades.

El regidor Acero es refereix a l'ordenança aprovada al darrer ple, que justament recull algunes adequacions a la normativa europea i explica la nova durada de la concessió que és és de 15 anys. També explica que hi ha poques vacants disponibles, encara que no hi ha llista d'espera. I remarca que el tramit principal és fer una primera proposta que defineixi el projecte. 

El regidor pren nota de la queixa de la regidora Balliu respecte que els preus han d'estar visibles a les parades i no totes ho cmpleixen. I també de la revisió del circuit perque hi ha demandes de nova ubicació que no són ateses correctament.

2. Per quin motiu les obres d’arranjament davant de l’edifici de l’escola Joan Maragall que l'alcalde va confirmar de manera contundent en el Ple del dia 29 d'agost que començaven l'endemà dia 30 d'agost, es van iniciar el dia 12 de setembre, dia de l'inici del curs escolar, amb les molèsties, i molt de soroll ha comportat a la comunitat educativa però també als comerços i veïns de la zona

El regidor Fontbona, titular d'Urbanisme, fa una extensa explicació de que va ser una decissió de darrera hora i això va comportar un seguit de problemes de temps i de poder coregir alguna d'aquestes molesties.

3 Com és que hi hagut tants desencerts en la comunicació de l'esmentada obra d'Anna Maria Ravell?. El web municipal no ha informat del procés, ni dels canvis sobrevinguts a les darreres hores, quan precisament, és el mitjà que hauria de permetre la immediatesa d'aquesta mena d'afectacions. Aquesta vegada, s'ha donat el cas també que mentre la ràdio municipal, informava amb tall de veu del regidor d'Urbanisme que l'asfaltatge final es faria el proper cap de setmana, els camions estaven ja asfaltant dilluns produint moltes molèsties als pares i mares de l'escola.

Fontbona torna a fer una explicació del procés, però no aclareix perque no va fer-se una bona comunicació. Entenem que els canvis i decissions es va prendre en cap de setmana però no entenem l'argumentació que dona el regidor Santi Fontbona que no es va poder comunicar a través del web municipal.

4 Segons publicava Ràdio Arenys fent-se ressò de la intervenció del grup municipal del PSC aquest passat diumenge a la Tribuna Política, l'equip de govern municipal havia d'aprovar el Pla d'Actuació Municipal aquest passat dimarts. Ens agradaria conèixer si finalment ahir li van donar-li llum verda, i quan preveuen presentar-lo a la resta de grups municipals i a la població.

Efectivament és aprovat pel Govern i, arran de la pregunta, s'anuncia que es presentarà a la població dijous vinent.

5 Fem aquesta pregunta, motivada per una trucada d'una veïna de Sant Telm durant la nostra darrera intervenció al Tribuna Política de Ràdio Arenys: Com és que una vegada acabada l'obra del carrer Bisbe Pasqual (Revolució) amb Rial de Sa Clavella, no ha quedat obert al públic el pati tal i com s'havia pactat amb el constructor?. Hi ha alguna previsió al respecte?.

Està pendent l'escomesa electrica per donar llum al patí. Es disposa de les claus però hi ha un requeriment final pendent, i la fiança per tornar un cop s'acabin unes tasques de neteja de runa

6 Quin és el motiu que ha fet canviar d’opinió al regidor d’urbanisme respecte del tancament a les nits de la plaça Mare Paula Montalt?, quan fa uns mesos es mostrava contrari a aquesta mesura i ara s’han instal·lat unes tanques destinades a aquest fi.

Respon "el protagonista de les preguntes d'ICV" (dixit l'alcalde). Fontbona diu que no ha canviat d'opinió: "Quan vaig entrar de regidor vaig trobar el projecte ja aprovat i que tenia el vist-i-plau del govern per tant s'ha tirat endavant". Ara mira de com aconseguir mantenir el pas obert i la part de parc i pistes tancades.


7 S'ha pogut trobar alguna solució pels equips que com el Volei Arenys encara tenien problemes de pista per entrenar al Pavelló?

Explica el regidor Almansa, que els clubs han ampliat equips i les instal·lacions segueixen essent les mateixes. El Pavelló no pot assumir més franges horaries S'han ofert alternatives a un equip del volei per poder entrar fora del pavelló.

8 Constatem que la sala d’exposicions de la plaça Lloveras encara està tancada, hi ha alguna novetat respecte del que la regidora de cultura ens va dir fa alguns mesos sobre que estava pendent de rehabilitació?, hi ha alguna data prevista de reobertura?

El respon el regidor de Cultura (estalviem, aquí un altra comentari desafortunat de l'Alcalde). L'informe del arquitecte de reforma i millora acaba xifrant l'obra en 10.000 euros. S'han anat buscant espais per cobrir les demandes. Llodrà, diu que no es el millor lloc per fer les activitats que ha portat a terme fins ara.

9 El passat dimecres 19 es va fer una presentació de les instal.lacions de la tercera planta de l'edifici Xifré com a ubicació de vivers d'empreses, cosa que nosaltres veiem amb bons ulls, ja que és una oportunitat de fomentar el treball per emprenedors que puguin fer ús d'aquest espai. Hem de dir que aquestes instal.lacions ja van quedar acabades en l'anterior mandat gràcies a la feina feta pel taller d'oficis, i des de llavors continuen tancades. Per altra banda, el govern municipal va apostar per crear un alberg juvenil en aquest edifici, esperant que hi hagi una inversió milionària per part de la Generalitat, cosa que en aquest moments creiem que és inversemblant que passi. Quina és l'estratègia que pensen seguir al respecte?

El finançament Feder de 300000 euros, obliga a inversió municipal de 100.000, que no estan disponibles. S'ha de pendre ña decisisó a finals de 2012, si s'assumeix aquesta part. La primera decissió ha estat d'aprofitar i obrir la part fet a del viver i donar-li us que es reclama. I si s'aconsegueix el projecte Alberg, es trasllada el viver. A algun altre equipament.

10 Quan és previst que es constitueixi el Consell Assessor de l'Empresa Pública (EPE) Ràdio Arenys?

El mes d'octubre es convocarà

11 Desprès de mesos que els promotors de l'obra del Passeig Xifré núm 7 fessin cas omís a les demandes municipals de treure la tanca de l'obra, hem de felicitar al nou regidor d'Urbanisme que per fi ho ha aconseguit. Amb tot, volem preguntar-li si ja ha fet algun requeriment a l'empresa per tal que faci l'arranjament dels desperfectes que ha causat sobre la vorera, que són molts.

El celador ha fet un informe i estem pendents de fer el requieriment de que s'arregli la vorera malmesa.

12 A primers d'agost tots els grup polítics municipals vam entregar al servei de Premsa d'aquest Ajuntament el nostre escrit per a publicar a la revista municipal ATR que havia de sortir per Sant Roc. Estem tancant el mes de setembre i la revista encara no ha sortit al carrer. Ens poden explicar quin és el motiu que ha provocat aquest retard i quan es prevista la seva publicació?

Havia de sortir el setembre i es previst que surti la setmana vinent.

13 El regidor de Noves Tecnologies, va anunciar per Ràdio Arenys que està estudiant que totes els regidors de l'Ajuntament tinguin un IPAD a la seva disposició per a facilitar la tasca de tothom. Ens pot explicar el regidor quina despesa comportaria aquesta mesura, a tots nivells (adquisició dels aparells, manteniment, quotes d'abonament a tres anys vista..). Criteris de tria d'aquest tablet, fabricant i programari.

El regidor de NNTT, explica que s'ha estat estudiant una oferta de Vodafone, amb terminals subvencionats. Es va considerar aquesta oferta per tot un seguit de beneficis  (reduccio de costos de consumibles i paper).  També explica que s'han esgotat les existencies. Enlloc d'aconseguir tancar el tema en una resposta aclaridora, la intervenció de l'Alcalde la torna a complicar, encara que finalment s'enten que tot i haver autoritzat la despesa,  la compra no es podrà fer perqu l'oferta de l'operadora no ha prosperat.

La darrera cirereta del Ple (de diverses amb les quals ens va obsequiar durant la sessió)  és el comiat de l'Alcade dient a l'oposició que "Si volen tenir ordinadors, entrin al Govern!"

Afegeix un comentari nou