La societat perfecte; les abelles

Molts són els models polítics que han tingut la intenció de modelar una societat humana perfecte... però segurament no existeixi cap que es pugui aplicar.

 

A la natura per contra s’ha arribat per selecció natural a un model de societat "perfecte", on el conjunt està per damunt de d’individus, les Abelles (Apis mellifera). Aquesta és una societat formada exclusivament per individus femella, tots estèrils excepte un, la reina. Aquesta viu entre tres i quatre anys, encara que algunes arriben a 7 anys. La reina copula amb els mascles, els abellots, lluny del rusc. Com que els genitals masculins queden enganxats al cos de la femella, tots els abellots que han aconseguit acoblar-se moren per esquinçament. Els abellots tenen una mida més gran que les obreres i uns ulls enormes en comparació amb aquestes (com es pot veure a la cinquena fotografia). La reina conserva per sempre el semen dels mascles. En el rusc hi haurà abelles de la mateixa mare però de diferent pare i les obreres instintivament saben si són germanes també de pare.

 

La reina posa ous cada dia fecundats, d'on sempre sortiran femelles, les obreres. Aquestes duran a terme totes les tasques del rusc. Fins i tot donaran la vida per aquest per defensar-lo, ja que el seu fibló en clavar-se arrenca tota la bossa abdominal causant-li la mort. Les obreres que neixen a la primavera viuen unes setmanes, mentre que les que neixen a la tardor viuran varis mesos, ja que passen juntes l'hivern dins el rusc.

 

Els homes i dones des de fa molt temps han apreciat la mel i per aquest fet han domesticat aquest insecte. Però apart de la mel les abelles són uns importants pol·linitzadors de plantes, moltes importants per la alimentació humana.

 

Hi ha evidències que les poblacions d’abelles estan disminuint a arreu del món, amb una reducció d'entre el 50 i el 90 %. Les causes no són clares, però un possible sospitós és un fong microscòpic paràsit Nosema apis.

 

A partir d’ara quan veieu una abella no li tingueu por... admireu-la.

 

 

 

 

Afegeix un comentari nou