La Fira de Sant Zenon

La festa major no és únicament el manteniment del vot de vila contret amb sant Zenon. Tot i que l’any passat va passar gairebé desapercebut el 350 aniversari de l’acord de la universitat de Santa Maria d’Arenys pel qual es prometia celebrar perpètuament el dia 9 de juliol com si fos diumenge i festa de precepte, per a consagrar el dia al culte de les relíquies del sant i dels seus companys màrtirs, hi ha alguna cosa més que ha convertit el dia d’avui en el més important entre les festes locals d’Arenys de Mar.

Ens referim al privilegi atorgat per Ana de Silva, Portugal i Corella, marquesa d’Aitona, tutora i curadora del seu nét menor d’edat, Guillem Ramon de Montcada, el 10 de febrer de 1680, que comença així:

“Aviéndome representado los jurados, vezinos y moradores de la universidad de Santa María de Arens de Mar que, con ocasión de las guerras tan continuadas que ha avido en el Principado de Cataluña, se halla su universidad tan destruida y los propios d·ella tan empeñados que no tiene forma como poderse aliviar ni salir de sus aogos si no es que mi gracia les conceda licencia y facultad para tener mercado todas las semanas en el día sábado y todos los años feria en los días nueve y diez de julio, que es cuando se celebra en dicha villa, con toda solemnidad, la fiesta de los sanctos Cenón y Félix...”

La fira, dos dies seguits, com si fos un mercat extraordinari que havia d’atraure productes i comerciants d’arreu, havia de convertir-se, coincidint amb una diada de devoció religiosa de singular celebració, en el desllorigador de la recuperació econòmica de la població una vegada passades les guerres dels Trenta Anys i dels Segadors. Almenys aquesta era la intenció expressada en el paper..

Afegeix un comentari nou