L’Arxiu Històric Fidel Fita: 80 anys de servei a la població

La commemoració dels 80 anys de l'Arxiu és el motiu destacat al programa de festes de Sant Roc d'enguany que inclou un text de l'arxiver municipal i fotografies de diferents èpoques. Adjuntem el text publicat i també les pàgines del programa (en PDF) dedicades a l'Arxiu, 

 

L’Arxiu Històric Fidel Fita, municipal d’Arenys de Mar, es crea, com a servei públic, per acord de l’Ajuntament de 5 de maig de 1934, a partir d’una proposta del llavors regidor de Cultura i Assistència Social Josep M. Pons i Guri. L’11 de juliol de 1935, en el context de la festa major, obria les portes.

 

El servei d’arxiu, naixia per la necessitat d’adoptar mesures urgents per a posar remei al mal estat de conservació en què es trobava el fons documental antic de l’ajuntament i al risc de destrucció o desaparició de documents d’arxiu que aquella situació comportava. L’avinentesa d’haver de cedir un local per a instal·lar l’Arxiu Històric de Protocols del Districte, i la caracterització dels llibres notarials de més de cent anys com a històrics i d’accés públic, destinats a ser gestionats per facultatius d’arxiu, van facilitar la creació de l’arxiu municipal arenyenc.

 

Inaugurat fa vuitanta anys, l’abast territorial de la documentació pública que gestionava s’estenia pel Maresme (Alt Maresme), Vallès Oriental i la Selva. Els fons que d’aleshores ençà s’han anat sumant a la seva gestió, tant de procedència pública com privada, es mantenen en aquests mateixos dominis territorials.

 

L’arxiu és el servei tècnic responsable de la definició, implantació i manteniment d’un sistema de gestió de la documentació en les àrees de tramitació administrativa i de la conservació i administració dels documents d’arxiu dels quals l’Ajuntament d’Arenys de Mar és titular, d’acord amb les atribucions que la legislació li reconeix. Així mateix, té el deure de vetllar per la protecció del patrimoni documental en el terme d’Arenys de Mar.

 

Concebut inicialment per a conservar i gestionar la documentació inactiva amb valor històric i cultural, l’Arxiu Històric Fidel Fita assumeix la gestió de la documentació administrativa municipal semiactiva des de l’any 2007, i intervé en la gestió de la documentació activa a partir de 2011, adaptant-se progressivament a la realitat i exigències actuals d’un servei d’arxiu, lluny de la visió parcial i anacrònica que havia vinculat els arxius a un servei cultural.

 

Actualment, l’Arxiu Històric disposa d’una superfície total de 217 m2 i el conjunt dels set dipòsits documentals existents sumen una capacitat total de 1.100 metres lineals de prestatgeria.

 

Hug Palou i Miquel Arxiver municipal

Afegeix un comentari nou