La patent de sanitat

No fa pas gaire temps que, encetada la setmana de sant Roc, era possible adquirir una patent de sanitat en el context del pròleg de la renovació de la festa del vot de vila -La Pesta- sense que hom sabés quina mena de document tenia a les mans ni d’on procedia.

 

La patent de sanitat és un tipus de document nominal amb el qual s’acreditava estar lliure de malaltia contagiosa, o, com comunament s’havia dit, lliure de pesta, abans d’emprendre un viatge per mar. Aquest document s’havia de lliurar a les autoritats del port d’arribada perquè permetessin el desembarcament. En cas contrari, no posseir el document o bé portar algun malalt contagiós a bord, s’obligava al conjunt dels embarcats a mantenir una quarantena mar endins, allunyats de la població.

 

Amb el decurs dels anys, aquestes patents, personals i intransferibles, adaptaran la seva estructura interna per a ser lliurades al patró de l’embarcació; rebuda per ell, ja acreditava que la resta de la tripulació, i del passatge si en portava, viatjaven nets de contagi. Les precaucions sanitàries en els ports es documenten, en el nostre entorn, des de l’Edat Mitjana, ja que eren els llocs per on entraven bona part de les malalties contagioses.

 

La funció administrativa i sanitària de les patents de sanitat marítima fa que per a reunir-ne una col•lecció pertanyent a una població concreta s’hagi d’anar als ports amb els quals mantenia relacions comercials. Durant un bon nombre d’anys, Josep M. Pons i Guri es va dedicar a fer aquesta tasca fins a reunir una magnífica col•lecció de patents dels segles XVIII i XIX, conservada a l’AHFF, de la qual procedeix la reproducció que es feia circular.

 

La imatge que acompanya aquestes ratlles és la d’un conjunt de patents de 1723, el primer tipus imprès que tenim identificat, sense usar i encara per tallar, que ens permet veure la forma que prenien tot just impreses. Es van recuperar d’una enquadernació, on donaven gruix al llom.

 

El vot de vila de sant Roc fa que l’advocat contra la pesta aparegui en alguna sèrie de patents, com les corresponent a les dècades de 1780 i de 1810, acompanyat, en aquesta darrera, per sant Zenon i Maria Assumpta.

Afegeix un comentari nou