La xemeneia del Calisay

La publicació, el 2013, del magnífic llibre “Gran Licor Calisay. Memòria del bon gust (1895-1995)” ens va permetre gaudir d’una imatge fotogràfica del Molí de Dalt gairebé desconeguda, posterior a 1913, de quan Magí Mollfulleda ja era mort i les destil·leries anaven a nom de la seva vídua i fills, (p. 206-207).

 

A l’AHFF tenim un parell d’imatges anteriors. Una, de mala qualitat, còpia a l’albúmina amb pèrdua de densitat i esvaniment de la imatge, que atribuïm a Josep M. Valeta i Castelló, farmacèutic i propietari, mort el 1907. L’altra, identificada fa ben poc a partir de la neteja del seu negatiu en placa de vidre, també atribuït a Valeta i que presentem positivat en aquest post.

 

L’interès d’aquestes imatges, a banda de l’aspecte de la part alta de la Riera a darreries del segle XIX o tot just iniciat el XX (la còpia a l’albúmina, l’entorn immediat i la mida dels plàtans en el sector ens ho fa pensar), està en la xemeneia. S’interpreta que aquest element tan distintiu es construeix per a fer funcionar la caldera de vapor necessària en el procés d’elaboració de licors quan Magí Mollfulleda adquireix el molí l’any 1908. No es para compte que entre 1879 i 1886 hi va funcionar una fàbrica de farines proveïda de màquina de vapor amb tres calderes, com en el propi llibre s’esmenta. La tipologia de la xemeneia, pròpia del segle XIX bé que amb pervivències en el XX, afavoreix la conclusió: la xemeneia és anterior a les destil·leries.

 

De quan podria ser, aleshores? Quan Josep de Sans arrenda el molí el 1879 a un empresari de Barcelona i a un comerciant de Mataró, que transformen el molí en fàbrica de farines, la xemeneia no hi era. En el plànol topogràfic d’Arenys de Mar que Ramon Quera i Torras dibuixa el 15 d’octubre de 1881 amb tots els detalls remarcables, la xemeneia no hi és i, en canvi, es dibuixen les xemeneies d’altres indústries de la població. Les obres que transformen el molí, porten a la revisió del contracte de lloguer el 1884 que, tot i la vigència fins a 1890, és rescindit el 1886 i l’activitat de molí fariner es dóna de baixa.

 

Així doncs, no és agosarat, suggerir que la xemeneia del Molí de Dalt es construeix entre 1881 i 1884.

Afegeix un comentari nou