Obres il·legals en zones no urbanitzables

Aquest matí he arreplegat un exemplar de l'Agenda del mes de gener i m'he fixat en l'article sobre les obres il·legals en una zona no urbanitzable. Un moviment de terres que no podia tenir llicència perquè la normativa urbanística vigent no ho permet.

A partir d'aquí, i per l'experiència que tenim a Arenys, sorgeixen els dubtes per saber com ha estat possible que es duguessin a terme aquestes obres. No queda clar si s'havien iniciat sense permís o bé corresponia a un tracte de favors, com sembla ser que en alguna altra ocasió ha passat.

Sigui com sigui, m'imagino que ja s'esbrinarà i si hi ha algun culpable en rebrà les conseqüències, sí que m'agradaria puntualitzar, però que ens cal més sentit de poble i empènyer aquells projectes i actuacions que ens beneficien a tots i denunciar allò que es fa malament. Al capdavant, però, hi ha d'haver les persones que han estat escollides per tirar endavant la vila, formin part de l'equip de govern o de l'oposició.

Sempre s'ha dit que a l'oposició fa molt fred. No ho he viscut personalment, però m'ho puc imaginar. Malgrat tot, és important la fiscalització que pot fer l'oposició a la mala gestió del govern de torn, però també s'ha de responsabilitzar d'estar alerta perquè ningú actuï contrari a la llei i les normes, en aquest cas urbanístiques.

En aquests moments hi ha més regidors i regidores a l'oposició que no pas a govern. No és qüestió de números, però en tot cas tenen l'oportunitat per vetllar perquè tothom actuï correctament i denunciar allò que s'està fent malament. Ho desconec, però molt em temo que si rasquéssim una mica trobaríem més casos d'obres il·legals, amb permís o sense, però il·legals.

Afegeix un comentari nou