La Plaça de l'Església de Cèsar Martinell

Em sento profundament commogut. M’ha commogut l’interès i la preocupació dels electes locals pel patrimoni d’Arenys de Mar. L’esca del pecat ha estat el “sacrifici” d’un basament escapçat d’un fanal de la plaça de l’Església. Comunicat oficial, ressò a la ràdio local i amb la premsa escrita nacional atiant la polèmica. Gairebé, amb un punt d’absurd.

Vet aquí que s’ha trencat el conjunt urbanístic projectat per Cèsar Martinell. Bé, no és pas del tot cert, això.

Acabada la darrera guerra civil, la plaça de l’Església era batejada amb el nom de Plaza del Generalísimo, el 7 de juny de 1939. Aviat, la Dirección General de Propaganda, a través de la seva Jefatura Provincial de Barcelona, distribuïa les instruccions per a l’erecció d’un monument als Caidos en aquell lloc de la població que urbanísticament fos el més adient per a exaltar el record dels “Mártires del Glorioso Movimiento Nacional”. I les característiques que havia de tenir.

L’emplaçament escollit, plaça de l’Església, s’urbanitzaria de bell nou degut a la destrucció de la rectoria l’estiu de 1936, que havia ocupat bona part del l’espai de la plaça.

El projecte, tan d’urbanització de la plaça com del monument, va ser encarregat a Cèsar Martinell el 8 d’octubre de 1941. El 30 de gener de 1944, coincidint amb el cinquè aniversari de la “Liberación”, s’inaugurava el conjunt urbanístic.

L’espai urbà de la plaça de l’Església ja fa anys que es va començar a desvirtuar. Martinell havia concebut la plaça com un tot per a donar relleu a un punt central, el que ocupava el monument als caiguts. L’església parroquial era secundària en el projecte d’urbanització, llevat de les dimensions de l’espai obert i la seva centralitat.

El desembre de 1991 el monument es va traslladar parcialment al cementiri municipal: els graons que aixecaven el monument en un podi es van eliminar. La vella ordenació viària de la plaça, que la urbanització de 1944 havia respectat, va desaparèixer. I, amb els pas dels anys, han desaparegut parterres i espais enjardinats que havia projectat Martinell, els fanals originals van ser substituïts, l’alçada de la plaça respecte de les voreres de la Riera s’ha reduït...

El patrimoni es malmet tan per acció irresponsable com per omissió de responsabilitats, i ara no em refereixo a la plaça. Qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra.

En la fotografia, celebració feixista a la plaça el 1942 #ArxiuHFidelFita

Afegeix un comentari nou