Any nou, any complicat

Aquest any 2009 se’ns ha presentat molt diferent a la resta d’altres anys. La greu crisi econòmica mundial està afectant a gairebé tothom.

Les mesures de contenció econòmica es troben a tots els àmbits; públics i privats. De totes formes, em sorprèn que des de molts ajuntaments les mesures aplicades potser no acaben de correspondre a la gravetat de la situació.

Un exemple clar és l’ajuntament d’Arenys de Mar, a on es destina el 5,26% del Pressupost Municipal a l’àrea de cultura i sorprenentment només s’hi destina el 2,29% a l’àrea d’Acció Social, havent-se incrementat d’un any per l’altre només en un 6%. A més, l’àrea de Promoció Econòmica que hauria de potenciar l’activitat econòmica i laboral de la vila, només compta amb l’1% del pressupost municipal. En resum, penso que els pressupostos 2009 que ha aprovat el govern tripartit local, amb les abstencions del CiU i PP i l’únic vot en contra del VIA, no són conseqüents amb la realitat actual i possiblement pretenen més vendre imatge que no pas solucionar problemes.

Ja he manifestat en diverses ocasions que lamento que el govern tripartit local només hagi decidit congelar els sous dels regidors. Sembla que els polítics haguem d’estar per sobre del bé i del mal, i això no és així. S’hauria d’haver donat exemple i no s’ha fet. El ciutadà cada cop està més tip de nosaltres i alguns no ho volen veure.

Així mateix, el govern tripartit local va aprovar el passat mes d’octubre les Ordenances Fiscals o impostos municipals als quals se’ls va aplicar un increment de l’IPC d’un 4,6% aproximadament per al 2009. Atès que aquest IPC per al 2009 ha estat del 1,5%, hauríem de reduir aquestes taxes i impostos municipals per tal de no gravar excessivament als convilatans. Tant de bo es faci malgrat afecti als ingressos municipals, però millor això que ens gravi als contribuents.

Cal tenir en compte que aquest 2009 els sous no pujaran i l’atur s’incrementa a grans passes i, per tant, cada cop som més pobres.

A principis d’any s’ha estimat que la llum s’apujarà en un 3,5% per a més de 25 milions de consumidors domèstics, el transport ferroviari puja fins a un 6,28%, els peatges de les autopistes a un 4,46%, els serveis postals en un 3,22% i només ens baixarà el butà en un 1,88% i el gas natural en un 3,6%.

El Govern de l’Estat donarà a Arenys de Mar una subvenció d’uns 2 milions d’euros per a poder fer obra pública durant aquest any. Això es farà a totes les poblacions de l’Estat i l’aportació que farà el Govern ZP vindrà en funció del nombre d’habitants que tingui cada població. A nosaltres ens en toquen uns 2 o 2,5 M€.

No crec però que aquesta mesura del Govern Estatal en repartir diners per a fer obra pública contribueixi massa a incentivar la economia local a través de la obra pública.
Potser hauria estat millor dotar de diners per a potenciar més accions socials. És una mica el que s’ha comentat altres vegades; al famolenc no li donis el peix; ensenya-li a pescar. Doncs considero que s’ha fet tot el contrari tot i reconèixer que no hi podem renunciar.

Cal que es valori des de l’ajuntament si els projectes escollits són realment prioritaris respecte a d’altres. Aquests sembla que seran la reforma del pavelló triple, la segona fase del clavegueram del Platja Cassà i la reforma del carrer de l’Església. Jo penso que fer una única actuació de renovació de carrers a tot el casc antic, incloent-hi la renovació del clavegueram a molts d’ells, aprofitant el projecte que ja existeix (si no s’ha perdut..), així com també utilitzar el projecte de canalització i urbanització del carrer de l’església, podria ser una bona actuació, sobretot tenint present que aviat s’iniciarà, així ho espero, la reurbantizació de la Riera d’Arenys, començant des de la N-II cap amunt, almenys fins la rotonda de davant del carrer Olivar. Això és almenys el que pretén, amb bon encert, el govern local, atès que pel que comenten ja es disposa crec que d’uns 1,6 M€ per a poder començar. Tant de bo decidim entre tots plegats quina Riera volem i quina configuració definitiva tindrà. La decisió presa serà per sempre.

Un altre tema important per Arenys és si el Consistori serà capaç de recaptar els ingressos previstos. Aquests ingressos provenen principalment de les llicències d’obres. Evidentment no es pot conèixer exactament l’import definitiu, però penso que el govern tripartit local ha estat massa optimista preveient 573.000 € en ingressos per llicències d’obres i 208.600 € en llicències d’activitats.

Considero que ja toca crear una empresa municipal de gestió de sòl i habitatge públic i promoure, consensuant amb els propietaris de terrenys urbanitzables residencials que ho vulguin, que es construeixi habitatge protegit i concertat en la totalitat de la capacitat de construcció. Habitatge públic no només per als joves i la gent gran, sinó també per aquelles persones de 30, 40 i 50 anys que necessiten d’un habitatge d’aquestes característiques. Sobretot, ara més que mai.

Amb això el poble se’n beneficiaria aconseguint habitatge públic i ingressos per llicències d’obres i els propietaris o promotors, sense treure’n el benefici que haguessin tingut ara fa un parell d’anys, podrien alliberar càrrega econòmica.

Cal adaptar-se a cada situació, i aquesta situació exigeix més rigor, més mesures i més fets i no tantes paraules. Doncs, comencem?

(Article publicat a la revista l’Ametlla d’Arenys del mes de gener)

Afegeix un comentari nou