El patrimoni arquitectònic arenyenc.

Aquest és un assumpte que ja comença a tenir una certa urgència.

Arenys de Mar té aprovat inicialment un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i també té mig regulats alguns paràmetres com altures i fondàries de les edificacions que es poden construir a l’anomenat Casc Antic de la vila.

El PSC va aconseguir l’any passat que l’anterior govern de CiU i PP incorporessin una partida per als pressupostos municipals en concepte de redacció d’un Pla Especial Urbanístic del Casc Antic en el qual s’incorpori un Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, amb una actualització del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i en el qual es concreta per a cada finca subjecte de protegir, el seu grau de protecció i concreta el que es pot i el que no es pot fer en el cas en que algú entri alguna llicència d’obres.

Portem ja nou mesos d’aquest any 2007 i encara no hi ha novetats sobre l’estat de redacció en el qual es troba aquest Pla Especial i tampoc s’ha comentat res amb l’oposició ni s’ha facilitat documentació per anar-ho treballant amb consens ampli.

Per altra banda, els Serveis Tècnics d’Urbanisme tenen una magnífica eina de treball anomenada Junta de Protecció del Patrimoni Arquitectònic d’Arenys de Mar que des de l’inici d’aquestes nova legislatura encara no s’ha reunit. Recordo que també s’ha de constituir la nova Junta, atès que des del mes de novembre de 2003, aquesta està formada:

- Pel regidor d’urbanisme en qualitat de president, un arquitecte municipal.
- Un arquitecte municipal.
- L’Arquitecte redactor del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic vigent.
- L’arxiver municipal.
- Un tècnic municipal de cultura.
- El/la director/ de l’Organisme Autònom Museus d’Arenys.
- Un representant de cada partit polític amb representació Municipal; el VIA ho és.
- Un arquitecte amb domicili a Arenys de Mar, designat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
- Un aparellador o arquitecte tècnic amb domicili a Arenys de Mar, designat pel Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
- Un llicencia en història de l’art amb domicili a Arenys de Mar
- I els representants d’un màxim de tres associacions de la Vila relacionades amb assumptes de protecció del patrimoni arquitectònic, urbanisme i sostenibilitat, degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

Aquesta Junta, tot i que no té caràcter vinculant, revisa totes aquelles sol·licituds de llicència d’obres que afecten a edificis que es troben a dintre del Casc Antic i tracta assumptes relacionats amb el Patrimoni Arquitectònic Arenyenc. Normalment es reunia amb caràcter mensual, almenys mentre jo n’era regidor d’urbanisme.

Abans del novembre de 2003 la formaven diverses persones concretes proposades “a dit”, d’acord amb els estatuts aprovats amb data de 22 de març de l’any 2000.

Des de la constitució del nou ajuntament ja han passat tres mesos i la Junta no s’ha renovat de nou i tampoc ha tractat cap assumpte relacionat amb el que li pertoca.

Tampoc ha estat informada sobre les feines que es puguin anar fent si sobre el seguiment de la redacció del Pla Especial del Casc Antic amb tot allò que comporta a nivell de documentació.

És molt important per a la vila que no demorem més el tema, que reactivem el Pla Especial del Casc Antic, el de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA) i també actualitzem el Catàleg.

També convé activar la Junta de Patrimoni i utilitzar-la com a una eina vàlida i eficaç, i no pas com a una eina que serveix només per quedar bé de cara a la galeria.

També caldria recuperar associacions desaparegudes o extingides com Salvem Arenys, o Arenys Sostenible. I si n’apareixen altres, millor que millor.

Si fos el responsable polític d’urbanisme convidaria com a tercera entitat a l’Associació de Veïns del Nucli Antic (AVANA).

I finalment, només un prec per al nou regidor de Territori; més comunicació i més diàleg. Amb això tot serà molt millor i molt més fàcil.

Afegeix un comentari nou