Els equipaments municipals; un tema pendent

Ja tenim un de més! Bé, no exactament. De fet des de l’ajuntament s’ha conveniat l’adquisició de l’antic convent de les Clarisses amb l’objectiu de convertir-lo en un centre cultural i poder-hi traslladar l’actual biblioteca, la qual s’ha quedat petita.

Tal i com ja vaig manifestar en el passat ple municipal de primers de novembre, en el VIA, com també la resta de forces polítiques municipals, estem a favor d’adquirir aquest edifici i els seus voltants per a destinar-lo sobretot a un ús de biblioteca.

A partir d’aquí faig una reflexió en veu alta. L’actual biblioteca municipal va ser inaugurada durant la legislatura 95-99 després d’una sèrie de problemes i demores en la seva execució i com a herència de la legislatura anterior. I ara, si fa o no fa, entre deu i quinze anys després ja necessitem traslladar-la perquè se’ns ha quedat petita.

La conclusió que trec de tot això és una manca de previsió, de planificació i de gestió política-municipal a l’hora de decidir en el seu moment que l’edifici del carrer Bonaire nº3 era l’idoni per a ubicar-hi en aquell moment la biblioteca municipal. I allò va costar molts diners; no pot ser que un equipament públic municipal hagi tingut una operativitat òptima durant tants pocs anys. Amb això no dic que els polítics podem endevinar i saber si a 15 o 20 anys vista tindrem més o menys demanda, però crec que en aquest cas això no es va estudiar prou bé.

A Arenys comencem a tenir un greu problema. Un problema produït per la manca de priorització?
Des de que sóc regidor a l’ajuntament (any 2003) sempre he sentit a parlar del Pla d’Equipaments Públics Municipals. Sempre he vist iniciatives polítiques a totes bandes que han endegat reunions conjuntes per tal de poder fer una proposta de concreció dels usos que han de tenir els nostres equipaments municipals, però malauradament sempre han quedat aturades i mai s’ha aconseguit donar el pas definitiu que permeti definir aquest mapa municipal d’usos del patrimoni públic municipal.

Pensant en veu alta, no sé si de fet ha estat una maca d’importància o una manca d’acord polític entre els diferents partits que configuren el consistori a cada legislatura.

Ara no podem esperar més; des de fa molts anys, disposem de l’Edifici Xifré. Un edifici que ha fet d’hospital, de jutjats, d’institut, d’escola taller... Actualment hi està ubicada en un ínfim espai de l’edifici la regidoria de Promoció Local. Hi ha uns que el volen convertir en la futura seu de l’ajuntament, altres volen que sigui un alberg juvenil...

També, a la passada legislatura, varem adquirir l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, que de fet, encara estem pagant. Alguns el voldríem convertir en un alberg juvenil i pisos tutelats per a la gent gran, d’altres volen que es converteixi en una plaça...

També tenim l’edifici de l’antic escorxador del qual jo, com a regidor d’urbanisme durant la primera meitat de la passada legislatura vaig haver d’encarregar-me de l’enderroc una part de la finca perquè es queia. Aquell edifici se li ha d’enretirar la seva façana per ampliar l’espai del rial del Bareu, però, què hi volem fer allà? CiU en el seu programa electoral de l’any 99 volia construir habitatge de lloguer per a joves.

Disposarem de l’antiga casa de la Raureta; el govern tripartit local vol destinar-la a usos per a joves. Disposarem del palauet situat a l’Stella Maris; encara no sé que podríem fer-hi allà.
Tenim un edifici del Geriàtric Municipal que no sé si se li ha de reorientar el seu ús. Si traslladem l’ajuntament actual a l’edifici Xifré, què hi farem de l’actual edifici consistorial?
Hi ha un Arxiu Històric del qual hem de posar molt d’ordre i millorar-lo amb documentació pendent de revisar.
Tenim uns pavellons poliesportius que potser estan una mica saturats d’usuaris. Fruit d’una manca de planificació?
Tenim i tindrem locals diversos repartits per la vila (Doedes, Clarisses, Mare Paula...) i que encara no està clar quin ús els donarem a tots plegats.
Tenim el Teatre Principal, el Museu de les Puntes i el de Mineralogia, el Mercat Municipal, l’edifici Calisay.
Tenim l’antiga casa de Can Ramon de les aigües. Sembla que potser s’acabarà venent. Però com podem vendre una cosa si no tenim clar si l’acabarem necessitant? Tenim molt patrimoni arquitectònic sense utilitzar que ens grava considerablement a nivell econòmic.

A Arenys hi vivim, si fa o no fa, uns 14.500 habitants. Quants habitants serem d’aquí a 15 o 20 anys? Doncs això ja ho podríem començar a saber a partir de la configuració del futur POUM o Pla d’Ordenació Urbanística Municipal el qual espero que es porti per a la seva Aprovació Provisional ben aviat, ah! i amb el màxim consens polític!

Doncs ja estem trigant. Si tenim dades demogràfiques actuals i podem estimar, més més que menys les dades futures, podrem estimar si ens caldrà un CAP més gran i per a quantes persones, si necessitarem tenir uns serveis socials i assistencials adaptats a una població cada cop més gran en edat, si ens caldrà una nova zona esportiva, si l’ajuntament ha d’estar ubicat en un sol edifici o bé potser millor tenir macroàrees municipals repartides per la vila, tal i com ho han fet altres poblacions. També caldrà preveure quins equipaments es necessitaran a les zones del futur creixement del municipi com pot ser la zona alta del Bareu

I per cert, se m’oblidava! Hem d’analitzar el què costarà econòmicament reformar i/o rehabilitar tots aquests edificis municipals per adaptar-los a l’ús que els pretenem donar...i també els actuals a nivell de supressió de barreres arquitectòniques, que estem incomplint la Llei!

La rehabilització de l’edifici Xifré per a ajuntament i museu de les puntes costava a l’any 2004, només a la planta baixa i a la primera planta (a la segona no) més de 228 milions de les antigues pessetes.
Reformar l’antic convent de les Clarisses ara ens costaria gairebé 384 Mpts. Ja ens han donat una subvenció d’una mica més de 140 Mpts. però només en queden més de 243 Mpts...

Continuo? Potser no cal. I ho podrem pagar? Aquest Pla d’Equipaments Públics Municipals ha de tenir en compte tres aspectes fonamentals;

1.- Dades demogràfiques actuals,
2.- estimació de les dades demogràfiques a 15 o 20 anys d’acord amb el POUM
3.- i sobretot, capacitat econòmica municipal, amb i sense ajuts externs per tal que els objectius fixats es compleixin. I el que no serveixi, que es vengui.

Tot això, tant de bo es pugui concretar ben aviat. Només demano que ens hi posem ja mateix!

(Article publicat a la revista l'Ametlla d'Arenys del mes de desembre).

Afegeix un comentari nou