Sobre les Clarisses, la feina mal feta no té futur

Ahir hi va haver un Ple Extraordinari que inicialment havia de ser un Ple de temes econòmics entre els quals hi havia l’Aprovació de delegacions a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, l’Aprovació d’una modificació de crèdit i finalment l’Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2009. En el primer punt el VIA va votar favorablement i en els dos següents ens vam abstenir, atès que considerem que el Govern tripartit local no ens ha fet partíceps d’elles.

De totes formes, el Ple es va marcar per tres punts relacionats amb el Convent de les Clarisses per a la seva adquisició com a Centre Cultural i Biblioteca per a la vila.

Vull remarcar que el que ahir es va portar a aprovació no va ser l’interés o la voluntat de que aquesta finca de les Clarisses fos de titularitat municipal, sinó els mecanismes urbanístics i contractuals per aconseguir la seva titularitat.

Reconec que la meva intervenció va ser una mica llarga i pesada. Així també ho opinaven algunes persones que van participar en el xat de ràdio Arenys, que retransmitia el ple en directe per webcam. Però no hi havia més remei. Els tres punts que es portaven per a la seva aprovació i la manera com el govern tripartit local (PSC, ERC i ICV) va portar les coses m’obligava a argumentar-ho i a explicar els motius del VIA que van fer que votessim a favor dels tres punts en qüestió.

Al inici de la invervenció vaig parlar sobre el Maricel:

“El que avui portem a ple per a la seva aprovació és un text refós d’una modificació puntual en el sector del Maricel, així com també una modificació del conveni signat entre la Companyia de les Filles de la Caritat de sant Vicenç de Paül i l’ajuntament.

Vull recordar que quan es van portar per a la seva aprovació les tramitacions inicials, així com també les aprovacions de la modificació puntual, jo, com a regidor no adscrit a cap grup municipal vaig votar-hi en contra, no pas perquè no estava d’acord amb la finalitat o l’objectiu de la Companyia religiosa, sinó perquè considerava que aquell sector, dotant-lo d’una edificabilitat important, concentrava massa construcció a una zona que podria quedar esponjada i molt més ordenada.

De fet no vaig suggerir res més que el que ara es pretén fer en el sector Clarisses-parcel•la “municipal”, entre cometes, del Maricel, aprofitant sòl ubicat, perquè no a la zona del sector P-8 de Lourdes, situat entre el carrer Doedes i el Rial de Sa Clavella i entre la plaça de la Sardana i l’autopista.

Això mateix també ho vàrem proposar des del VIA a les nostres al•legacions i comentaris sobre el nou POUM o Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

Val a dir però que ara la situació ha canviat, no perquè el Maricel hagi canviat de plantejament urbanístic sinó perquè ens hem passat gairebé un any revisant, polítics i tècnics municipals totes les al•legacions del POUM, i entre tots hem fet un gran esforç d’entesa a l’hora de donar el vist i plau a coses que potser no ens acabaven d’agradar i altres han cedit a comentaris, suggerències i opinions que nosaltres hem formulat respecte a d’altres temes.

És per tot això que mirant el plantejament des d’aquest punt de vista i recollint el compromís que el mateix alcalde ens va transmetre fa pocs dies de respectar tot allò que hem tractat, parlat, discutit i validat en aquestes reunions de treball, hem de ser responsables i coherents amb el que fem i per tant, votarem a favor, tant de l’aprovació del text refós com de la modificació del conveni, per adaptar-lo al mateix conveni per a l’adquisició de l’antic Convent de les Clarisses.”

A continuació vaig parlar sobre la proposta de conveni a signar entre l’ajuntament i la propietat de les Clarisses per a la seva adquisició com a centre cultural municipal i biblioteca.

Vaig comentar que “des del VIA hem arribat a la conclusió que aquest govern municipal no treballa amb prou professionalitat ni amb suficient rigurositat alguns temes.

En un anterior plenari municipal ja varen denunciar, tot i votar-hi a favor, que tot el procés per el qual es va arribar a la resolució d’un contracte amb una constructora no es va fer prou bé, començant per a la passada legislatura i finalitzant en aquesta.

Ara tornem a denunciar una manca de rigor en la manera com vostès, senyors del govern municipal, han portat tot aquest procés per arribar al dia d’avui en el qual porten per a la seva aprovació un conveni entre els propietaris de la finca de les Clarises i l’Ajuntament. De totes formes els agraïm de nou que hagin posposat la seva aprovació per tal d’aconseguir un major suport polític.

Aquest tema ja es va iniciar a la passada legislatura sense cap èxit, degut possiblement a la poca entesa entre el govern anterior i el propietari.
Aquesta poca o cap entesa va acabar en la reducció dels usos que tenia la finca per a usos social i asistencial, ús administratiu i ús esportiu a tant sols ús religiós i de ben segur que això tampoc ha ajudat massa.

Des del nostre grup municipal podem entendre que era una manera de forçar al propietari a la negociació, però potser massa brusca, perquè amb els usos anteriors poca cosa es podia fer, ja que no existia l’ús residencial.

Tot i així el tema no va tornar a avançar fins a l’inici d’aquesta legislatura.

Pel que sembla vostès han estat gairebé un any i mig negociant el que avui portem per a la seva aprovació.

De fet, a les reunions que hem mantingut de cara a donar resposta a les al•legacions del futur Pla General d’Urbanisme, ens varen comunicar que tenien la intenció de vincular la finca de les Clarisses amb un tros de parcel•la municipal fruit d’un altre conveni signat amb la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, al Maricel.

Val a dir que tal i com hem pogut comprovar en el punt número 5 d’aquest plenari municipal, aquesta finca situada en el Maricel encara no és propietat de l’ajuntament, ja que tot just avui hem portat per a la seva aprovació el text refós de la modificació puntual del Pla General en l’àmbit del Maricel, d’acord amb el conveni signat amb la Companyia religiosa. I tot això vol dir que estem conveniant la cessió d’un terreny que encara no és municipal.

Ens podem creure el que ens diuen vostès que els diu la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de que no hi haurà cap problema en que això s’aprovi definitivament, i de fet, ens ho volem creure, però i si això no passa i ens ho tomben? Hi ha alternatives? Quines? I perquè no estan incorporades aquestes alternatives al conveni? Nosaltres ho haguérem incorporat, però són vostès els que manen.

De fet, entenem que en 20 mesos, des del 5 de febrer de 2007, data a la qual la Comissió d’Urbanisme va demanar una sèrie de modificacions a la modificació puntual fins al 16 d’octubre d’aquest any, data de resposta per part de l’ajuntament, hi ha molt de temps per haver portat aquest refós per a la seva aprovació. Entenem que no tota la culpa en la demora és de l’ajuntament sinó també del mateix Maricel, però insisteixo, 20 mesos ens sembla una barbaritat.

Aquí tenien dues opcions; o esperar a que el tema Maricel estigués aprovat definitivament i després portar aquest punt per a la seva aprovació, o bé indicar alguna altra alternativa; un pla B que ens pogués dir a on podríem dotar de terreny per a construir al propietari actual de les Clarisses l’escreix que no pot construir allà mateix.

Mirin, això denota precipitació, o bé poc rigor en la manera de fer les coses i de redactar aquest acord de conveni.

També denota una mala capacitat de negociació el fet de que aquest propietari actual de les Clarisses indicava a les seves al•legacions al document d’Aprovació Inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat inicialment en el mes de desembre de 2006, amb data a 26 de març de 2007 i número de registre d’entrada 2041, que estaven disposats a cedir el convent i els seus jardins a l’ajuntament sempre i quan se’ls donés com a mínim una capacitat de construcció de 2.800 m2 per a habitatge lliure.

En aquest conveni que avui portem per a la seva aprovació se’ls dóna la capacitat de construcció de 2.480 m2 de sostre per a habitatge lliure, en concret per a poder construir 31 habitatges a la finca de les Clarisses més 1.270 m2 de sostre per a habitatge protegit a la finca del Maricel per a poder-ne construir 21 més.

Podem entendre que no té el mateix valor una capacitat de sostre lliure que protegit, però estem parlant de 3.750 m2 de sostre total; és a dir 950 m2 més que el sostre del mínim que demanava el propietari de les Clarisses a les seves al•legacions al POUM. Volem tornar a recordar que aquests terreny amb capacitat per a construir aquests 21 habitatges a la finca del Maricel, actualment no és de titularitat municipal fins que la Generalitat ho aprovi definitivament.

Ara vostès em podran dir; no, és que aquest promotor també ens entregarà dos locals comercials; un de 546 m2 i un altre de 299 m2. I jo els diré, sí, dos locals comercials, que no computen a dintre d’aquests 3.750 m2 de sostre total que podrà construir el propietari, perquè es troben sota rasant. I perquè la gent que ens escolta ho pugui entendre, sota rasant vol dir que seran dos locals soterrats. Per la qual cosa encara ens estem preguntant; i per què vol l’ajuntament dos locals soterranis? Qui els voldrà? A quin preu? Els necessitarà l’ajuntament? Potser ja en tenim o bé en tindrem prou de locals, no? De fet ja vàrem manifestar al regidor de territori que dintre de les valoracions realitzades pels Serveis Tècnics municipals, el valor de 1300 €/m2 de preu de mercat d’aquests locals ens semblen molt elevats tenint present els condicionants tècnics i de situació dels mateixos.

Però bé, nosaltres no hem pogut participar en les negociacions i, per tant, malauradament ens és molt complicat poder analitzar amb més detall el valor de les adquisicions i de les cessions fetes per l’ajuntament. I per favor, no comparin aquest conveni amb el d’Stella Maris o el de la Raureta, perquè no és el mateix.

Des del VIA els volem manifestar el nostre malestar per la informació insuficient que ens han donat sobre aquest tema durant tot aquest temps.

Tal i com he dit abans, només ens van explicar les intencions que tenien a nivell urbanístic de crear un sector discontinu entre les Clarisses i la finca del Maricel, però fins el dilluns abans del ple passat que vàrem poder disposar de la informació dels expedients, no vàrem poder veure això que avui portem per a la seva aprovació en forma de conveni.

Tampoc ens han trucat als grups de l’oposició per parlar-ne sobre l’estat de les converses i negociacions fins que nos es van assabentar que no teníem intenció de donar suport al govern en aquest punt.

Vostès ens diuen que les valoracions no són necessàries incorporar-les a l’expedient del plenari, però els vull dir que aquestes valoracions entenem que no només són necessàries que estiguessin a la disposició de l’oposició sinó també en el mateix conveni, ja que en aquest mateix conveni es diu textualment a l’acord dinovè que “Pel supòsit de que l’aprovació definitiva de la modificació puntual del planejament comportés la modificació a la baixa de l’edificabilitat establerta pel sector, o bé el Projecte de reparcel•lació establís adjudicacions de sostre a la Mercantil Tuctan Invest, SL diferents a les unitats d’aprofitament indicades en el present conveni, l’Ajuntament haurà d’ajustar les compensacions corresponents a l’empresa, tot garantint en tot cas el manteniment de les contraprestacions acordades pel que fa a la valoració de la cessió del convent i a la resta de compromisos assolits”.

Mirin, des del nostre grup municipal no veiem malament que vostès, potser per voler estalviar-se aportar les valoracions fetes de tot això que es cedeix i de tot allò que es rep, hagin concretat aquestes coses mitjançant unitats d’aprofitament, però aquestes unitats d’aprofitament no són valorables.

Vostès, ara em podran dir que les valoracions actuals possiblement no correspondran a les valoracions del mateix d’aquí a uns mesos o fins i tot uns anys, però tampoc necessàriament les unitats d’aprofitament aniran d’acord amb allò valorat. El fet d’haver-les incorporat a l’expedient fa que tot sigui més clar i transparent, sense donar lloc a comentaris estranys o de sospita.

Independentment de tot això, el diferencial que resulta de les valoracions pot quedar perfectament quadrat en funció del valor que se li doni a la voluntat que un té per a adquirir el convent de les clarisses, i amb això uns ho poden valorar d’una manera més gran i d’altres d’una manera més petita.

També celebrem que hagin incorporat les valoracions de les urbanitzacions a realitzar per l’actual propietari de les Clarisses, tant a la mateixa finca com al maricel. De totes formes, aquestes valoracions pugen fins a 300.000 € de cost. I la meva pregunta és la següent: I si la urbanització d’aquestes dues zones puja més d’aquests 300.000 €, qui se n’haurà de fer càrrec? Perquè al conveni es diu que el promotor pagarà fins a 300 €; 200.000 € per la urbanització de les Clarisses i 100.000 € a la finca del Maricel. Això tampoc està contemplat al conveni, per la qual cosa els demano que quan es constitueixi la comunitat reparcelatòria mirin de fer que això quedi molt més concretat, per tal que no sigui l’ajuntament qui hagi d’assumir qualsevol cobrecost econòmic.

De la mateixa manera que en el conveni deia que l’ajuntament havia de fer-se càrrec del trasllat dels guardes de la finca, que des del 20 d’abril del 2005 disposen del dret d’habitació a canvi d’ocupar-se de la conservació, neteja i vigilància del convent. Doncs tampoc estava ni està valorat el cost del trasllat d’aquests senyors, no hi ha cap document en el qual aquests senyors manifestin la seva conformitat en el trasllat ni de quina manera i a on se’ls traslladarà. El fet d’haver endarrerit l’aprovació d’aquest conveni, ha fet que això hagi quedat molt més clar, referint-se a l’article 114.3 de la Llei d’Urbanisme a on concreta que correspon a la comunitat reparcel•latòria l’obligació de fer efectiu el dret de reallotjament i d’indemnitzar a les persones ocupants legals. D’aquesta manera no serà exclusivament a càrrec de l’ajuntament assumir la totalitat dels costos del trasllat dels guardes de la finca.

I per altra banda també ha quedat clar el tema econòmic, atès que se’ns ha fet a mans dues hores abans del ple...

Tot plegat quedava una mica a l’aire i ara, almenys queda molt més clar, cosa que celebrem.

Agraïm les converses mantingudes amb vostès durant aquests últims deu dies, però lamentem que això no hagués passat també des de fa mesos i de ben segur que aquest conveni ja estaria més que signat.

Lamentem que com ja ens tenen acostumats, tot s’ha de fet a última hora, de pressa i corrents i amb una manca de rigor que no ha de ser pròpia d’un govern municipal a Arenys de Mar. Això no m’ho poden negar, perquè vostès mateixos han aportat modificacions i millores en la documentació a partir del moment en el que els tres grups de l’oposició ho vàrem denunciar.

Si vostès s’han passat un any i mig negociant i fent canvi de cromos amb el propietari de les Clarisses, com pretenen que nosaltres ens puguem revisar els números en quatre dies?

Deixin-me que faci un incís fora d’aquest tema; tenim l’Edifici Xifré. Què hi farem allà? I quan costarà la seva reforma? Tindrem el palauet de l’Stella Maris, Tenim l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. Tenim l’antic Escorxador. Què hi farem allà? I quan costarà la seva reforma? I finalment, també tindrem el convent de les Clarises, que se’ns diu, crec que des de la Diputació de Barcelona, que la seva reforma costarà la xifra de 2.306.400 € (gairebé 384 Mpts). Ja tindrem tots aquests diners per fer tot això? Només és una reflexió en veu alta. Acaben de rebre una subvenció del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) per un importe de 845.000 €. Només ens en manquen 1.461.400 € per a poder cobrir despeses...

Tots estarem d’acord i coincidirem en que Arenys vol i necessita el convent de les Clarisses. Això vol dir que tots estem d’acord en el fons.
Però senyors del govern municipal, amb les formes no acaben d’aclarir-se. No acaben d’aclarir-se i des del punt del vista del VIA ja en porten dues i seguides.

Aquest cop el VIA, de nou, els donarà suport a la proposta, perquè han accedit a les nostres peticions, no de modificar el conveni, sinó d’aportar informació i de dialogar amb nosaltres, ensenyant els números i convertint un expedient força dubtós i amb mancances en un expedient molt més transparent.

Ara em podran dir que la ciutadania només veurà que hem aconseguit el convent, però la ciutadania ens va escollir a tots plegats per aconseguir coses com aquesta, però amb rigor i professionalitat. De totes formes, recordo que altres convenis com el de la Torre dels Encantats o el de l’Hotel al Portimar II van ser aprovats i finalment han quedat sense efecte, per tant, prenguin nota”.

Aquest és un exemple molt clar de que les coses no es poden aconseguir només amb voluntat i segons el fons de les mateixes. Les coses requereixen de la configuració de la forma en com es configuren.

Un exemple clar és aquest, en el que a la Junta de Portaveus del Ple de fa 13 dies (2 hores abans del Ple) a on es va decidir aplaçar, se’ns van fer a mans:

-L’Informe d’emplaçament de la biblioteca d’Arenys de Mar al Convent de les Clarisses.
- I Les valoracions relatives al conveni, a on hi figuraven les valoracions de les finques a valorar, el preu de venda del producte immobiliari acabat, el cost de la construcció, el valor de repercussió del sòl destinat a habitatge lliure, a habitatge concertat i a habitatge protegit. El valor dels locals, el dels espais lliures el valor del sòl que ocupa el convent i de l’edificació del convent, el valor de vialitat i el de les urbanitzacions, tant a les Clarisses com a la finca del Maricel.
- Una instància de la propietat a la qual es compromet formalment a efectuar la liquidació dels drets reals i d el’impost de transmissions patrimonials derivat del document privat de compravenda dels terrenys, de data a 28 d’octubre d’enguany.

Tot això no estava a l’expedient inicialment.

Així mateix, divendres passat se’m va comunicar que es modificaven dos punts; un al conveni del Maricel i un altre al de les Clarisses. Aquest últim eliminat la obligatorietat d’assumir el 100% dels costos del trasllat del guarda per part de l’ajuntament i que aquest cost quedi compensat una vegada es crei la junta de reparcel•lació.

I posteriorment, dues hores abans del plenari d’ahir; a la Junta de Portaveus també han incorporat:

- Un informe de la Arquitecta Municipal a on justifica les valoracions de trasllat del guarda.
- Un informe del TAG d’Urbanisme, amb el vist i plau de la Secretària Accidental de l’Ajuntament a on argumenta jurídicament la configuració del polígon urbanístic discontinu entre la finca de les Clarisses i la futura finca municipal situada al Maricel. També argumenta la compensació de l’ajuntament en cas d’alteració de la volumetria prevista al conveni. Respecte a l’extinció del dret d’habitatge del guarda de les Clarisses i finalment sobre l’obligació de l’ajuntament d’efectuar una nova delimitació poligonal discontínua amb terrenys de la seva propietat i de característiques similars.

Totes aquestes coses són les que s’han incorporat a l’expedient d’aquest punt.

Ara podem dir que l’expedient està complet i clar. Potser alguns podem dir que s’ha negociat malament i s’ha dit amén a tot. Això no ho sabrem perquè malauradament no hem estat a les negociacions, però sí podrem dormir tranquils, perquè a l’expedient tot està clar i català.

Perquè la feina ben feta (expedient aprovat) no té fronteres, i la feina mal feta (expedient inicial) no te futur.

Afegeix un comentari nou